Ersättningen för tillfälligt men är avsedd som kompensation för den sveda och värk som omedelbart drabbat patienten under akutskedet.

Ersättningsbeloppet beror bland annat på sjukdomens eller handikappets svårighetsgrad, konvalescenstiden, vidtagna vårdåtgärder och behovet av sjukhusvård. Om smärttillståndet blir kroniskt beaktas detta i ersättningen för bestående men.

09.03.2015