Vissa av den skadelidandes familjemedlemmar och andra mycket närstående personer kan ha rätt till skälig ersättning för nödvändiga utgifter och inkomstförlust till följd av att de vårdar den skadelidande under det akuta skedet av konvalescensen. Närstående har rätt till ersättning endast för skador som hänför sig till behandling och vård som givits den 1 januari 2006 eller därefter.

09.03.2015