Patientförsäkringen ersätter personskador som orsakats av att receptbelagda läkemedel distribuerats från apotek i strid med receptet eller föreskrifterna om läkemedelsdistribution. I regel är det fråga om att läkemedlet inte är det ordinerade eller att läkemedlets styrka eller bruksanvisning avviker från receptet.

Denna bestämmelse i lagen gäller felaktig överlåtelse av receptbelagda läkemedel från apotek. Skador som gäller administrering eller ordination av läkemedel i samband med undersökning eller behandling och vård bedöms enligt punkten behandlings- och vårdskada. Förutsättningen för att en sådan skada ska ersättas som patientskada är, att det enligt en erfaren yrkespersons standard har skett ett fel vid ordinationen eller administreringen.

Biverkningar av korrekt ordinerade och administrerade läkemedel ersätts inte som patientskada, men de kan eventuellt ersättas genom den frivilliga läkemedelsskadeförsäkring som beviljas av Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget.

09.03.2015