Tillsammans med det positiva beslutet får ersättningssökanden också en blankett för ersättningsansökan som ska fyllas i. För dödsfall finns en separat blankett.

På blanketten ska sökanden specificera sina ersättningskrav. Dessutom ska sökanden skicka utredningar till underlag för uträkning och betalning av ersättningarna (t.ex. recept och kvitton samt uppgifter om eventuella ersättningar eller förmåner från andra instanser). Lämna in undertecknad ersättningsansökan till Patientförsäkringscentralen inom tre år från att du fått ett positivt ersättningsbeslut. Ersättning betalas endast för extra kostnader som patientskadan orsakat.

Ersättningarna fastställs efter att handläggaren har skaffat de tilläggsuppgifter som behövs. Tilläggsuppgifter kan bland annat skaffas om eventuella nya vårdbesök samt ersättningar och förmåner som andra parter betalat. När ersättningarna har fastställts avger Patientförsäkringscentralen ett beslut och betalar in ersättningarna på angivet konto.

Nya yrkanden och fortsatta ansökningar kan lämnas in under flera år, om behandlingen av patientskadan är långvarig eller arbetsoförmågan drar ut på tiden. I praktiken avges det därför flera beslut om ersättningsbeloppen i ett och samma skadefall.

09.03.2015