Handläggning av skadeanmälan

Alla patientskadeanmälningar som görs i Finland handläggs av Patientförsäkringscentralen. Handläggningsprocessen framskrider från registrering av skadeanmälan till ersättningsbeslutet.

När din skadeanmälan har anlänt till Patientförsäkringscentralen (PFC), fortsätter handläggningen av den enligt följande:

Den genomsnittliga handläggningstiden för patientskadeanmälningar från det att skadeanmälan har anlänt till det första ersättningsbeslutet är 7,5 månader. Cirka hälften av skadeanmälningarna kan avgöras inom drygt sju månader och över 90 procent inom ett år från mottagandet av skadeanmälan. Tidskrävande faser i handläggningen av skadeanmälan är insamling av nödvändiga uppgifter, utredningar och utlåtanden samt en omsorgsfull genomgång av dem för att bereda ersättningsbeslutet.

Efter inlämning av skadeanmälan

När du har lämnat en anmälan om patientskada till Patientförsäkringscentralen får du ett bekräftelsebrev med information om att anmälan har registrerats och att skaderegleringen har inletts.

Du kan komplettera skadeanmälan och skicka utredningar för ersättningshandläggningen per e-post eller per brev när handläggningen av ditt skadeärende har inletts. Du kan inte komplettera din skadeanmälan per telefon, utan tilläggsuppgifter och utredningar ska alltid lämnas skriftligt.

Utredningar som kan skickas efter lämnande av en skadeanmälan är till exempel svar på höranden, komplettering av skadeanmälan och meddelanden om adressförändringar. När PFC har gett sitt ersättningsbeslut kan du lämna en begäran om omprövning eller en ansökan om ersättning.

Skicka utredningar elektroniskt eller per post

Du kan skicka utredningar till Patientförsäkringscentralen elektroniskt. När du kontaktar oss på elektronisk väg behöver du bankkoder och handläggningsnumret för ditt skadeärende. Handläggningsnumret finns i det bekräftelsebrev eller beslut som Patientförsäkringscentralen har skickat till dig. Du kan även få handläggningsnumret genom att ringa Patientförsäkringscentralens kundtjänst. Handläggningsnumret har formen PO-vvvv-nnnn-nnn, t.ex. PO-2012-1234-123. Det är viktigt att du skriver handläggningsnumret rätt vid elektronisk kontakt och att du inte skriver till exempel ditt namn eller din personbeteckning i fältet för handläggningsnumret.

Du kan kontakta PFC elektroniskt här:
securemail.pvk.fi.
Du kan välja svenska när du verifierar med bankkoder. 

Om du vill skicka tilläggsuppgifter och utredningar gällande handläggningen av ditt skadeärende per post eller om du ska skicka material i original, t.ex. gipsmodeller eller röntgenbilder, ska du skicka dem till adressen Patientförsäkringscentralen, PB 1, 00084 FÖRSÄKRINGSCENTRALEN. Märk alltid materialet med handläggningsnumret, patientens namn och personbeteckning samt avsändarens namn och adress.

Observera att Patientförsäkringscentralen inte har en allmän e-postadress, t.ex. en registratorsadress. Det är inte heller möjligt att skicka handlingar eller utredningar som innehåller personuppgifter till våra arbetstagares e-postadresser.

Problemsituationer vid elektronisk hantering: Om du har tekniska problem när du ska fylla i eller skicka en blankett kan du kontakta PVK.lomaketuki(@)vakuutuskeskus.fi. Via e-postadressen får du service endast i tekniska frågor gällande elektronisk ärendehantering på vardagar kl. 9–15.

Om ditt skadeärende inte ännu alls handläggs vid Patientförsäkringscentralen kan du läsa anvisningarna för hur man gör en skadeanmälan.
Att göra en skadeanmälan

Mer information

Du får mer information om handläggningen av skadeanmälningar genom att läsa frågor och svar på vår webbplats.

Vanliga frågor: handläggning av skadeanmälningar

Kontaktuppgifter till Patientförsäkringscentralen

05.02.2020