Handläggning av skadeanmälan

Här finns en beskrivning av hur skadeanmälan handläggs vid Patientförsäkringscentralen.

Varje fas förklaras närmare under egen rubrik. För närvarande är behandlingstiden i genomsnitt nästan nio månader. Det är dock svårt att exakt uppskatta handläggningstiden för en enskild skadeanmälan. Cirka hälften av skadeanmälningarna avgörs inom cirka åtta månader och nästan 90 procent inom ett år efter att skadeanmälan har inlämnats.

Tidskrävande faser i handläggningen är insamling av alla nödvändiga uppgifter, utredningar och utlåtanden samt en omsorgsfull genomgång av dem för att bereda beslutet.

I väntan på beslut

Vi ber dig vänta på beslutet tålmodigt, eftersom förfrågningar per telefon leder till ytterligare dröjsmål i handläggningen.

Om du måste komplettera en inlämnad anmälan ska du göra det skriftligen. Kompletteringar kan inte göras per telefon.

Läs också svar på vanliga frågor om handläggning av skadeanmälan.

01.11.2018