Vahinkoasian käsittely

Kaikki potilasvahinkoilmoitukset käsitellään Potilasvakuutuskeskuksessa. Käsittelyprosessi etenee vahinkoilmoituksen rekisteröinnistä korvauspäätökseen.

Kun vahinkoilmoituksesi on saapunut Potilasvakuutuskeskukseen (PVK), sen käsittely etenee seuraavasti:

  • vahinkoilmoitus rekisteröidään
  • hankitaan selvitykset hoitopaikoista, esim. potilasasiakirjat
  • hankitaan asiantuntijalääkärin lausunto
  • vahinkoilmoituksen tekijää kuullaan tarvittaessa
  • annetaan kirjallinen korvauspäätös
  • korvausten käsittely alkaa myönteisen korvauspäätöksen jälkeen.

Potilasvahinkoilmoitusten keskimääräinen käsittelyaika vahinkoilmoituksen saapumisesta ensimmäiseen korvauspäätökseen on noin 8 kuukautta. Puolet vahinkoilmoituksista ratkaistaan 7,8 kuukauden kuluessa ja yli 90 prosenttia vuoden kuluessa vahinkoilmoituksen saapumisesta. Vahinkoilmoituksen käsittelyssä aikaa vievät tarvittavien tietojen, selvitysten ja lausuntojen kerääminen ja huolellinen läpikäyminen korvauspäätöksen valmistelemiseksi.

Lisätietoa vahinkoilmoituksen käsittelystä saat, kun tutustut sivuillamme toimitettuihin kysymys-vastauspareihin.

Usein kysyttyä vahinkoilmoituksesta

Vahinkoilmoituksen jälkeen

Kun olet jättänyt ilmoituksen potilasvahingoista Potilasvakuutuskeskukseen, saat kirjeen, jossa kerrotaan ilmoituksen rekisteröinnistä ja korvauskäsittelyn alkamisesta. Saat tämän ns. vahvistuskirjeen noin 3–4 viikon kuluttua siitä, kun olemme vastaanottaneet vahinkoilmoituksesi.

Kun vahinkoasiasi käsittely on alkanut, voit täydentää vahinkoilmoitusta ja lähettää selvityksiä korvauskäsittelyyn joko sähköisesti tai postitse. Et voi täydentää vahinkoilmoitustasi puhelimitse, vaan lisätiedot ja selvitykset on aina toimitettava kirjallisesti.

Vahinkoilmoituksen tekemisen jälkeen lähetettäviä selvityksiä ovat esimerkiksi vastine Potilasvakuutuskeskuksen lähettämään selvitykseen, vahinkoilmoituksen täydennys ja ilmoitus osoitteenmuutoksesta. PVK:n tekemän korvauspäätöksen jälkeen voit toimittaa oikaisupyynnön tai korvaushakemuksen. Voit valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan asiaa puolestasi toimittamalla valtakirjan korvauskäsittelyymme.

Lähetä selvityksiä sähköisesti Potilasvakuutuskeskukselle

Sähköinen yhteydenotto on mahdollinen, kun vahinkoasiasi on otettu käsittelyyn Potilasvakuutuskeskuksessa ja sille on annettu käsittelytunnus. Voit lähettää selvityksiä ja lisätietoja, esim. liitteitä vahinkoilmoitukseesi tai vastineesi, Potilasvakuutuskeskuksen korvauskäsittelyyn oheisen linkin kautta:

  • Signicat-tunnistusvälityspalvelussa tarvitset sähköistä yhteydenottoa varten pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen sekä vahinkoasiasi käsittelytunnuksen. Käsittelytunnus löytyy Potilasvakuutuskeskuksen lähettämästä vahvistuskirjeestä tai päätöksestä. Se on muotoa PO-vvvv-nnnn-nnn, esim. PO-2012-1234-123.
  • Sähköinen yhteydenotto kannattaa jättää klo 6–22, sillä Potilasvakuutuskeskuksen asiointijärjestelmässä voi olla yöllä huoltokatkoja.
  • Terveydenhuollon yhteydenotot eivät tapahdu tämän yhteyden kautta. Katso tarkempia ohjeita terveydenhuoltoon lähettämästämme selvityspyynnöstä ja sivulta Terveydenhuollon selvitys kohdasta Sähköinen asiointi Potilasvakuutuskeskuksen kanssa.

Sähköisen lähettämisen ongelmatilanteet: Jos sinulla on teknisiä ongelmia sähköisen lomakkeen täytössä ja lähetyksessä, ole yhteydessä osoitteeseen PVK.lomaketuki(@)vakuutuskeskus.fi. Sähköpostiosoite palvelee vain sähköiseen asiointiin liittyvissä teknisissä kysymyksissä arkisin klo 9–15.

Liitetiedostojen lähettämisestä

Lähetäthän liitetiedostot sellaisessa muodossa, jossa ne voidaan siirtää suoraan järjestelmäämme. Järjestelmämme tukee seuraavia tiedostomuotoja: .pdf (ei sähköisesti täytettävät lomakkeet), .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .gif, .png, .jpeg, .jpg ja .bmp. Muissa muodoissa lähetettyjä liitetiedostoja emme voi käsitellä. Emme voi myöskään vastaanottaa selvityksiä pilvitallennuspalvelun kautta esim. Google Drive, OneDrive ja DropBox.

Nimeä liitetiedostot lyhyesti ja selkeästi. Hyvä tapa nimetä liitteet on esimerkiksi Liite1, Liite2 jne. Liitteiden nimissä ei saa käyttää välilyöntejä, välimerkkejä eikä erikoismerkkejä, kuten + @ % : ; ? ! ~ ^ * \ / ” # ¤ < > | & { [ ] }.

Emme tarjoa tietoteknistä tukea liitetiedostojen lähettämiseen liittyvissä ongelmatilanteissa. Jos et voi toimittaa liitetiedostoja pyydetyissä tiedostomuodoissa, voit tulostaa ne ja lähettää kirjeitse osoitteeseen Potilasvakuutuskeskus, PL 1, 00084 VAKUUTUSKESKUS.

Lähetä selvityksiä postitse Potilasvakuutuskeskukselle

Voit myös lähettää vahinkoasiasi käsittelyyn liittyviä lisätietoja ja selvityksiä sekä alkuperäistä materiaalia, esim. kipsimalleja tai röntgenkuvia, postitse Potilasvakuutuskeskuksen korvauskäsittelyyn. Potilasvakuutuskeskuksen postiosoite on Potilasvakuutuskeskus, PL 1, 00084 VAKUUTUSKESKUS.

Merkitse aineistoon aina käsittelytunnus, potilaan nimi ja henkilötunnus sekä lähettäjän nimi ja osoite.