Vahinkoasian käsittely

Kaikki Suomessa annetusta hoidosta tehdyt potilasvahinkoilmoitukset käsitellään Potilasvakuutuskeskuksessa. Käsittelyprosessi etenee vahinkoilmoituksen rekisteröinnistä korvauspäätökseen.

Kun vahinkoilmoituksesi on saapunut Potilasvakuutuskeskukseen (PVK), sen käsittely etenee seuraavasti:

  • vahinkoilmoitus rekisteröidään
  • hankitaan selvitykset hoitopaikoista, esim. potilasasiakirjat
  • hankitaan asiantuntijalääkärin lausunto
  • vahinkoilmoituksen tekijää kuullaan tarvittaessa
  • annetaan kirjallinen korvauspäätös
  • korvausten käsittely alkaa myönteisen korvauspäätöksen jälkeen.

Potilasvahinkoilmoitusten keskimääräinen käsittelyaika vahinkoilmoituksen saapumisesta ensimmäiseen korvauspäätökseen on noin 7,5 kuukautta. Noin puolet vahinkoilmoituksista ratkaistaan hieman yli 7 kuukauden kuluessa ja yli 90 prosenttia vuoden kuluessa vahinkoilmoituksen saapumisesta. Vahinkoilmoituksen käsittelyssä aikaa vievät tarvittavien tietojen, selvitysten ja lausuntojen kerääminen ja huolellinen läpikäyminen korvauspäätöksen valmistelemiseksi.

Lisätietoa vahinkoilmoituksen käsittelystä saat, kun tutustut sivuillamme toimitettuihin kysymys-vastauspareihin.

Usein kysyttyä vahinkoilmoituksesta

Vahinkoilmoituksen jälkeen

Kun olet jättänyt ilmoituksen potilasvahingoista Potilasvakuutuskeskukseen, saat kirjeen, jossa kerrotaan ilmoituksen rekisteröinnistä ja korvauskäsittelyn alkamisesta. Saat tämän ns. vahvistuskirjeen noin 3–4 viikon kuluttua siitä, kun olemme vastaanottaneet vahinkoilmoituksesi.

Kun vahinkoasiasi käsittely on alkanut, voit täydentää vahinkoilmoitusta ja lähettää selvityksiä korvauskäsittelyyn joko sähköisesti tai postitse. Et voi täydentää vahinkoilmoitustasi puhelimitse, vaan lisätiedot ja selvitykset on aina toimitettava kirjallisesti.

Vahinkoilmoituksen tekemisen jälkeen lähetettäviä selvityksiä ovat esimerkiksi vastaus kuulemiseen, vahinkoilmoituksen täydennys ja ilmoitus osoitteenmuutoksesta. PVK:n tekemän korvauspäätöksen jälkeen voit toimittaa oikaisupyynnön tai korvaushakemuksen. Voit valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan asiaa puolestasi toimittamalla valtakirjan korvauskäsittelyymme.

Lähetä selvityksiä sähköisesti Potilasvakuutuskeskukselle

Voit lähettää Potilasvakuutuskeskuksen korvauskäsittelyyn selvityksiä ja lisätietoja, esim. liitteitä vahinkoilmoitukseesi tai vastauksen kuulemiskirjeeseen, verkko-osoitteessa:

Sähköinen yhteydenotto Potilasvakuutuskeskuksen korvauskäsittelyyn (sivu avautuu uuteen välilehteen)

  • Sähköinen yhteydenotto on mahdollinen, kun vahinkoasiasi on otettu käsittelyyn Potilasvakuutuskeskuksessa ja sille on annettu käsittelytunnus.
  • Signicat-tunnistusvälityspalvelussa tarvitset sähköistä yhteydenottoa varten pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen sekä vahinkoasiasi käsittelytunnuksen. Käsittelytunnus löytyy Potilasvakuutuskeskuksen lähettämästä vahvistuskirjeestä tai päätöksestä. Se on muotoa PO-vvvv-nnnn-nnn, esim. PO-2012-1234-123.
  • Sähköinen yhteydenotto kannattaa jättää klo 6–22, sillä Potilasvakuutuskeskuksen asiointijärjestelmässä voi olla yöllä huoltokatkoja.

Sähköisen lähettämisen ongelmatilanteet: Jos sinulla on teknisiä ongelmia sähköisen lomakkeen täytössä ja lähetyksessä, ole yhteydessä osoitteeseen PVK.lomaketuki(@)vakuutuskeskus.fi. Sähköpostiosoite palvelee vain sähköiseen asiointiin liittyvissä teknisissä kysymyksissä arkisin klo 9–15.

Lähetä selvityksiä postitse Potilasvakuutuskeskukselle

Voit myös lähettää vahinkoasiasi käsittelyyn liittyviä lisätietoja ja selvityksiä sekä alkuperäistä materiaalia, esim. kipsimalleja tai röntgenkuvia, postitse Potilasvakuutuskeskuksen korvauskäsittelyyn. Potilasvakuutuskeskuksen postiosoite on Potilasvakuutuskeskus, PL 1, 00084 VAKUUTUSKESKUS.

Merkitse aineistoon aina käsittelytunnus, potilaan nimi ja henkilötunnus sekä lähettäjän nimi ja osoite.