Om du misstänker att du har råkat ut för en patientskada behöver du inte genast fylla i skadeanmälan, utan det är bra att först diskutera ärendet med den vårdande läkaren eller någon annan i vårdpersonalen. Orsaken till patientskadeanmälningar är ofta ovisshet om sjukdomen, skadan eller vården. Sådana oklarheter kan snabbast redas upp genom kontakt med vårdinrättningen. Efter att ha diskuterat ärendet kan du lämna in en patientskadeanmälan om du fortfarande misstänker patientskada.

Du har tre år på dig att göra en skadeanmälan efter att du fått kännedom om skadan. Undantag från detta görs endast av särskilda orsaker. Ibland lönar det sig inte att göra en skadeanmälan genast efter det att symptom visat sig, eftersom det vid handläggningen av ärendet kan behövas uppgifter om hur hälsotillståndet senare utvecklas. Detta gäller speciellt infektioner.

Hur vet jag om det handlar om en patientskada? Börja med att kontrollera om villkoren för patientskada uppfylls i ditt fall.

25.09.2017