Undantag i vår kundservice 17.9.

Servicenummrar i Patientförsäkringscentralen betjänar inte 17.9 kl. 13 - 15.