Sivun alasivut:

Terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä

Potilasvahinkolain nojalla voidaan korvata ainoastaan terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja.

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaan terveyden- ja sairaanhoidolla tarkoitetaan potilaan terveydentilan määrittämiseksi taikka hänen terveytensä palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteitä, joita suorittavat terveydenhuollon ammattihenkilöt tai joita suoritetaan terveydenhuollon toimintayksikössä.

1) Kodinhoitajan antama päivittäinen huolenpito

Vanhukselle oli järjestetty kotiin erilaisia palveluita kotona asumisen tueksi. Kodinhoitaja kävi säännöllisesti vanhuksen luona avustamassa aamu- ja iltatoimissa, siivoamassa, pesemässä pyykkejä, avustamassa ruokailussa ja ulkoiluttamassa vanhusta. Kodinhoitajan kävelyttäessä vanhusta olohuoneessa tavanomaisen päiväkävelykierroksen yhteydessä, tämä kaatui ja löi päänsä.

Ei korvattu

Koska kaatuminen sattui päivittäisen huolenpidon yhteydessä, kyse ei ollut potilasvahinkolain tarkoittamasta terveyden- ja sairaanhoidosta.

2) Selän murtuma fysioterapian yhteydessä

Potilaan jalka takertui fysioterapiassa tehdyn harjoitteen yhteydessä tasapainopuomiin. Hän kaatui selälleen ja hänelle aiheutui selän kompressiomurtuma.

Korvattiin

Kysymyksessä oli hoitoon eli tässä tapauksessa fysioterapiaan liittyvä tapaturma. Vahinko korvattiin potilasvakuutuksesta.