Esimerkkitapauksia

Esimerkkitapaukset antavat tietoa siitä, milloin potilasvakuutuslainsäädäntöä sovelletaan vahinkotapaukseen, ja missä ajassa vahinkoilmoitus on tehtävä. 

Yksittäiset vahinkotapaukset voivat kuitenkin erota toisistaan hyvin paljon, joten esimerkkien perusteella ei voi täysin päätellä, soveltuuko potilasvakuutuslainsäädäntö omaan tapaukseen. Arvioinnissa otetaan aina huomioon yksilölliset olosuhteet.

Esimerkkitapaukset on koottu seuraavien teemojen mukaan: