Sivun alasivut:

Vakuutuskeskuksen johtoryhmä

Potilasvakuutuskeskuksella on yhteinen johtoryhmä Vakuutuskeskukseen kuuluvien Liikennevakuutuskeskuksen, Ympäristövakuutuskeskuksen ja Lääkevahinkovakuutuspoolin kanssa.

Toimitusjohtaja Juha-Pekka Halmeenmäki

Juha-Pekka Halmeenmäki hymyilee

Johtaja, Potilasvakuutuskeskus ja Lääkevahinkovakuutuspooli Minna Plit-Turunen

Minna Plit-Turunen hymyilee

Lakiasiainjohtaja Visa Kronbäck

Visa Kronbäck hymyilee

Viestintäjohtaja Sari-Leena Lund

Sari-Leena Lund hymyilee

Hallintojohtaja Jari-Matti Lifländer

Jari-Matti Lifländer hymyilee

Aktuaarijohtaja Ville Lilja

Ville Lilja hymyilee

Johtaja, Liikennevakuutuskeskus ja Ympäristövakuutuskeskus Janne Jumppanen

Janne Jumppanen hymyilee

Liikenneturvallisuusjohtaja, Onnettomuustietoinstituutti Kalle Parkkari

Kalle Parkkari hymyilee