Potilasvakuutusyksikkö

Korvaustoiminta

Korvauspäällikkö Elina Muukkonen

puh. 040 450 4604

Lakiasiainpäällikkö Saija Mäenpää

puh. 040 450 4608

Korvausassistentti Maaria Hahtokari

puh. 045 7820 1806

Vahingon korvattavuutta koskevat asiat

Ryhmäpäällikkö Titta Lähdesmäki

puh. 040 450 4745

Ryhmäpäällikkö Marika Riekki

puh. 040 922 1165

Korvausten maksamista koskevat asiat

Ryhmäpäällikkö Riina Koivula

puh. 040 922 1163

Ryhmäpäällikkö Kaisa Huupponen

puh. 045 7820 1822

Ansionmenetys- ja eläkeasiat

Ryhmäpäällikkö Anne-Mari Hurskainen

puh. 040 450 4772

Vakuutus- ja tietopalvelut

Ryhmäpäällikkö Jaana Kekkonen

puh. 040 450 4557

Vakuutusasiantuntija Arja Salmi

puh. 040 450 4648

Informaatioasiantuntija Saija Lehtinen

puh. 040 450 4581