Potilasvakuutusyksikkö

Korvaustoiminta

Korvauspäällikkö Elina Muukkonen

puh. 040 450 4604

Yksikön lakimies Saija Mäenpää

puh. 040 450 4608

Vahingon korvattavuutta koskevat asiat

Korvauslakimies Titta Lähdesmäki

puh. 040 450 4745

Korvausten maksamista koskevat asiat

Korvauslakimies Riina Koivula

puh. 040 922 1163

Ansionmenetys- ja eläkeasiat

Korvauslakimies Anne-Mari Hurskainen

puh. 040 450 4772

Vakuutus- ja tietopalvelut

Yhteyspäällikkö Jaana Kekkonen

puh. 040 450 4557

Vakuutusasiantuntija Arja Salmi

puh. 040 450 4648

Informaatioasiantuntija Saija Lehtinen

puh. 040 450 4581

Assistentti Kaija Isopahkala-Björklöf

puh. 040 450 4537