Kilpirauhasen toimenpiteet

1) Ohimenevä äänihuulihalvaus kilpirauhasleikkauksen jälkeen

Potilaalle tehtiin kilpirauhasesta saadun poikkeavan näytteen vuoksi rauhasen poistoleikkaus vasemmalle puolelle. Potilaalle tuli välittömästi leikkauksen jälkeen äänen käheyttä ja äänihuulihermon arvioitiin vaurioituneen. Seuranta-aikana ääni palautui normaaliksi.

Potilaalle tehty kilpirauhaslohkon poisto oli lääketieteellisesti arvioiden aiheellinen. Toimenpiteeseen liittyy aina kudosturvotuksesta tai hermon käsittelystä johtuvan venytysvaurion mahdollisuus eikä venytysvauriota aina voida välttää toimenpiteen asianmukaisesta toteutuksesta huolimatta. Venytysvaurion jälkeen äänihuulen toiminta kuitenkin yleensä palautuu vuoden mittaisen seuranta-ajan kuluessa normaaliksi.

Ei korvattu

Koska toimenpide oli aiheellinen ja se toteutettiin asianmukaisesti eikä ohimenevä äänihuulen vaurio siitä huolimatta ollut vältettävissä, kyseessä ei ollut korvattava henkilövahinko.

2) Äänihuulihalvaus kilpirauhasleikkauksen jälkeen

Potilaalle tehtiin kilpirauhasesta saadun poikkeavan näytteen vuoksi rauhasen poistoleikkaus vasemmalle puolelle. Leikkauksen jälkeen potilaalla todettiin pysyvä vasemmanpuoleinen äänihuulihalvaus.

Potilaalle tehty kilpirauhaslohkon poisto oli lääketieteellisesti arvioiden aiheellinen. Leikkauksessa on syntynyt äänihuulihermoon venytystä vaikeampi vaurio. Pysyvä hermovaurio olisi tullut voida välttää, sillä alueen kudosrakenne oli muuten normaali, eli alueella ei ollut aikaisempien leikkausten aiheuttamaa arpisuutta eikä esimerkiksi syövän aiheuttamaa kudosmuutosta. Poistettava lohko ei myöskään ollut poikkeavan suuri.

Korvattiin

Koska pysyvä äänihuulihalvaus olisi ollut huolellisempaa leikkaustekniikkaa käyttäen vältettävissä, potilaalle korvattiin aiheutunut henkilövahinko.