Ortopedia: polvien toimenpiteet

1) Polven eturistisiteen korjaaminen tähystyksessä, jännesiirteen väärä paikka

Potilaalle tuli onnettomuudessa polven vääntövamma ja tarkemmissa tutkimuksissa polven eturistisiteen todettiin revenneen. Potilaalle tehtiin polven tähystystoimenpide, jossa eturistiside korjattiin jännesiirrännäisellä.

Seuranta-aikana polvi oli edelleen kivulias ja epävakaa. Potilaalle tehtiin polveen uusi tähystystoimenpide, jossa eturistisidesiirteen todettiin olevan liian edessä reiden puolella. Jännesiirteen asento korjattiin, minkä jälkeen polven kivut alkoivat helpottaa.

Polven tähystys ja jännekorjaus olivat lääketieteellisesti arvioiden aiheellisia eturistisidevamman hoitamiseksi. Leikkauksessa ei kuitenkaan saavutettu kokeneen polven tähystyksiin erikoistuneen lääkärin ammatillisen osaamisen tasoa, kun jännesiirteen kiinnittämiseen tarvittava kanava asemoitiin puutteellisesti.

Korvattiin

Potilaalle korvattiin polven pitkittyneestä kivuliaisuudesta ja uusintatoimenpiteestä aiheutunut henkilövahinko.

2) Polven etu- ja takaristisiteen sekä sivusiteen repeämä, polven jäykkyys leikkaushoidon jälkeen

Potilaan polvinivel meni tapaturmassa sijoiltaan. Polvessa todettiin repeämät etu- ja takaristisiteessä sekä sisemmässä sisänivelsiteessä. Leikkauksessa korjattiin nivelkapseli, sisempi nivelside ja ristisiteet kiinnitettiin reisiluuhun. Leikkauksen jälkeen polvi oli vakaa, mutta sen liikelaajuus oli aiempaa huonompi. Polven tähystysleikkauksessa poistettiin arpikudosta.

Polven leikkaus oli ollut lääketieteellisesti arvioiden aiheellinen vaikeiden, tapaturmassa tulleiden monien vammojen hoitamiseksi. Leikkauksen tekninen toteutus oli käytettävissä olevan selvityksen perusteella arvioituna asianmukainen. Kyseessä on ollut vaikea polven nivelsidevamma, josta lähes aina jää toiminnallista haittaa asianmukaisesta hoidosta huolimatta. Myöskään arpikudoksen muodostumineen polveen ei ole tässä tilanteessa ollut vältettävissä.

Ei korvattu

Kyseessä ei ollut potilasvahinkolaissa tarkoitettu korvattava henkilövahinko.