Gynekologiset toimenpiteet

1) Virtsajohdinvaurio tähystyksellisessä kohdunpoistoleikkauksessa

Potilaalle tehtiin tähystysleikkauksessa kohdunpoisto pitkittyneiden vuotojen, kipujen ja kohdun lihaskasvaimen vuoksi. Leikkauksen jälkeen potilaalla oli lisääntyvästi kipuja ja tulehdusoireita. Tarkemmassa tutkimuksessa todettiin virtsanjohtimen vaurio, joka oli todennäköisesti tullut kohdunpoistoleikkauksen yhteydessä. Vauriota yritettiin korjata asettamalla vauriokohtaan putki, mutta lopulta se jouduttiin korjaamaan leikkauksessa.

Kohdunpoistoleikkaus oli lääketieteellisesti arvioiden aiheellinen. Leikkausolosuhteet olivat tähystystoimenpiteessä normaalit. Leikkauksessa ei kuitenkaan saavutettu kokeneen kohdunpoistoon erikoistuneen lääkärin ammatillisen osaamisen tasoa. Huolellisempaa leikkaustekniikkaa käyttäen virtsanjohtimen vaurio olisi ollut vältettävissä.

Korvattiin

Potilaalle korvattiin uusintaleikkauksesta ja pitkittyneestä toipumisesta aiheutunut henkilövahinko.

2) Istukan palojen jääminen kohtuun synnytyksen jälkeen

Potilaan synnytys eteni normaalisti. Synnytyksen jälkeen istukan kuvattiin irronneen normaalisti ja istukka oli kokonainen. Potilaalle jouduttiin kuitenkin tekemään kolme kaavintaa, koska kohtuonteloon todettiin jääneen istukan paloja.
Istukkakudoksen jääminen kohtuun on alatiesynnytyksessä aina mahdollista. Kohtuontelon kaavinta voidaan joutua tekemään moneen kertaan, jotta kaikki istukkamateriaali saadaan poistetuksi, vaikka toimenpiteet toteutettaisiin asianmukaisesti.

Ei korvattu

Kyseessä ei ollut potilasvahinkolaissa tarkoitettu korvattava henkilövahinko.

3) Kierukan joutuminen kohdun ulkopuolelle

Potilaalle asetettiin kierukka raskauden ehkäisyä varten. Kierukan asennuksen jälkeen potilaalla oli poikkeavia kipuja. Hänelle tehtiin ultraäänitutkimus, jossa kierukan todettiin olevan kohtulihaksessa. Kierukka poistettiin ja oireet helpottivat.

Kierukan asentamiseen kuten kaikkiin kohdun sisäisiin toimenpiteisiin liittyy riski, että kierukka menee kohtulihakseen tai jopa läpäisee kohdun. Kierukan asentaminen on ns. sokkotoimenpide eli se tehdään ilman näköyhteyttä. Tämän vuoksi kohdun puhkeaminen tai kierukan joutuminen väärään paikkaan sen asentamisen yhteydessä on seuraus, jolta ei aina voida välttyä asennuksen asianmukaisesta toteutuksesta huolimatta.

Ei korvattu

Potilaan hoito on ollut lääketieteellisesti arvioiden perusteltua eikä aiheutunut seuraus ole ollut vältettävissä. Kyseessä ei näin ollen ollut potilasvahinkolaissa tarkoitettu korvattava vahinko.