Esimerkkitapauksia

Esimerkkitapaukset antavat tietoa siitä, mitkä ovat perusteet Potilasvakuutuskeskukselle ilmoitettujen vahinkojen korvaamiselle potilasvakuutuslainsäädännön mukaan.

Yksittäiset vahinkotapaukset voivat kuitenkin erota toisistaan hyvin paljon, joten esimerkkien perusteella ei voi täysin päätellä, oikeuttaako oma vahinkotapaus korvauksiin. Korvattavuuden arvioinnissa otetaan aina huomioon yksilölliset olosuhteet.

Esimerkkitapaukset on koottu seuraavien teemojen mukaan: