Pysyvä kosmeettinen haitta

Jos potilasvahingosta aiheutuu pysyvää kosmeettista eli ulkonäöllistä haittaa, kuten arpi, hyvitetään se kosmeettisen haitan korvauksella. Alkuperäisestä hoidosta joka tapauksessa aiheutuvaa kosmeettista haittaa ei kuitenkaan korvata.

Korvausta määriteltäessä huomioidaan arven laajuus, muoto, väri, sijainti ja näkyvyys. Korvauksen määrään vaikuttaa myös vahingonkärsineen ikä.