Skadetyper

I patientskadelagen nämns sju ersättningsgrunder: behandlingsskada, infektionsskada, olycksfallsskada, materialskada, skada i behandlingslokal eller -utrustning, skada vid distribution av läkemedel och oskälig skada. Patientförsäkringen kan ersätta en personskada, om någon av de ersättningsgrunder som nämns i lagen uppfylls.

04.04.2018