Länkar

Bestämmelser som tillämpas på patientförsäkringen

Patientskadenämnden

Om patientens rättigheter

Övervakande myndigheter

Patientsäkerhet

Konsumenters rättigheter

Läkemedelsskadeförsäkring

26.03.2019