För den som misstänker patientskada

Detta avsnitt innehåller information till patienter om patientförsäkringen och patientskador. Om du misstänker att det är frågan om en patientskada, bör du först göra Patientförsäkringscentralens webbtest. 

Det kan vara svårt för en patient eller anhörig att själv bedöma om det är fråga om en patientskada och om det är värt att göra en skadeanmälan. Om du misstänker att det är frågan om en patientskada bör du först göra Patientförsäkringscentralens webbtest, så får du en bedömning av om patientskadelagen överlag kan tillämpas på ditt ärende.
Är det värt att göra en skadeanmälan? Gör webbtestet.

13.02.2020