Statistik

Statistik över patientskador

Delårsrapport 1/2018
Patientskadeanmälningar och avgjorda fall 1.1–30.6.2018

Årsrapport  2017
Till Patientförsäkringscentralen anmälda fall enligt år för avgörande 2012–2017

25.01.2019