Statistik

Statistik över patientskador

Skadestatistiken ger en intressant bild av den finländska hälso- och sjukvården och dess utveckling.  Årsrapporter innehåller information om fall som anmälts, avgjorts och ersatts samt en utförligare årsstatistik över de ersättningsgilla patientskador som avgjorts och ersättningar som utbetalats.

Vi publicerar årligen i början av året en årsstatistik över det gångna året, samt halvårsvis i en delårsrapport aktuell statistisk information om skadeutvecklingen under det innevarande året.

Årsrapporter

Årsrapport 2019
Till Patientförsäkringscentralen anmäldafall enligt år för avgörande 2014–2019

Årsrapport 2018
Till Patientförsäkringscentralen anmäldafall enligt år för avgörande 2013–2018

Årsrapport  2017
Till Patientförsäkringscentralen anmälda fall enligt år för avgörande 2012–2017

Delårsrapporter

Delårsrapport 2019
Patientskadeanmälningar och avgjorda fall 1.1–30.6.2019

Delårsrapport 2018
Patientskadeanmälningar och avgjorda fall 1.1–30.6.2018

28.04.2020