Jos olet tyytymätön saamaasi kohteluun tai menettelyyn, voit tehdä siitä muistutuksen hoitolaitokselle tai kannella asiasta valvontaviranomaiselle. Potilasasiamies hoitolaitoksessa neuvoo tarvittaessa potilaan asemaa ja oikeuksia koskevissa kysymyksissä. Potilasvakuutuskeskus ei näissä asioissa voi auttaa tai maksaa korvauksia.

Muistutuksen tavoitteena on tarjota potilaalle helppo ja joustava keino esittää mielipiteensä hoitoyksikölle. Samalla hoitoyksikölle tarjoutuu mahdollisuus korjata tilanne. Terveydenhuollon ammattihenkilön toimintaan, kohteluun ja menettelyyn tyytymättömän kannattaa kääntyä ensin sen terveydenhuollon yksikön johtajan puoleen, jossa tyytymättömyyttä aiheuttanut henkilö työskentelee. Muistutuksen tekeminen ei rajoita oikeutta kannella hoidosta viranomaiselle.

06.03.2015