Vatsan alueen toimenpiteet

1) Nivustyräleikkauksen jälkeinen verenvuoto

Potilaalle tehtiin kipua aiheuttavan nivustyrän vuoksi tyrän korjausleikkaus. Toimenpiteen jälkeen nivusalueelle tuli verenpurkauma, joka aiheutti odotettua enemmän kipuja ja hidasti toipumista.

Potilaalle tehty nivustyrän korjausleikkaus oli lääketieteellisesti arvioiden aiheellinen ja sen tekninen toteutus oli asianmukainen. Vaikka verenvuoto tyrehdytetäänkin leikkauksessa, voi verenvuotoa siitä huolimatta syntyä leikkausalueelle. Toimenpiteeseen liittyy aina leikkausalueen verenvuodon mahdollisuus eikä sitä aina voida välttää hoidon asianmukaisesta toteutuksesta huolimatta.

Ei korvattu

Koska toimenpide oli aiheellinen ja se toteutettiin asianmukaisesti eikä seuraus siitä huolimatta ollut vältettävissä, ei kyseessä ollut korvattava potilasvahinko.

2) Paksusuolen polyypin poisto ja suolivaurio

Potilaalle tehtiin paksusuolen tähystyksessä kahden suolen limakalvon epämuodostuman eli polyypin poisto. Toinen polyyppi poistettiin polttamalla ja toinen kureuttamalla. Samana iltana potilaalle tuli voimakkaita vatsakipuja. Suolessa todettiin olevan reikä, joka korjattiin päivystysleikkauksessa. Suolivaurion korjaamiseksi potilas oli sairaalahoidossa noin viikon ajan.

Potilaalle tehty limakalvon tähystys ja polyypin poisto oli lääketieteellisesti arvioiden aiheellinen toimenpide. Limakalvon epämuodostumiin paksusuolen alueella liittyy pahanlaatuisen kasvaimen riski, jonka vuoksi epämuodostumat tulee ajoittain tarkistaa ja poistaa.

Suolivaurio oli tullut kureuttamalla tehdyn polyypin poiston yhteydessä. Toimenpiteen teknisessä toteutuksessa ei saavutettu tähystyksiä ja polyypin poistoa tekevän terveydenhuollon ammattihenkilön ammatillisen osaamisen tasoa, koska poistettu alue oli ollut liian laaja. Toimenpiteen vaikutus oli kohdistunut myös suolen seinämään. Oikealla menettelytavalla suolen vaurio olisi ollut vältettävissä.

Korvattiin

Potilaalle korvattiin suolen korjaamisesta aiheutunut henkilövahinko.

3) Sappirakon poistoleikkaus ja sappitiehytvaurio

Potilaalle tehtiin sappikivitaudin oireiden hoitamiseksi tähystysleikkauksessa sappirakon poistoleikkaus. Leikkauksen jälkeen potilas oli kivulias ja hänellä todettiin sappitiehyeen vaurio. Sappinestettä valui leikkausalueelle. Sappinesteen vuoto saatiin parannettua sappitiehyeeseen asennetulla putkella.

Sappirakon poistoleikkaus oli lääketieteellisesti arvioiden aiheellinen toimenpide. Leikkauksen teknisessä toteutuksessa ei kuitenkaan saavutettu sappirakon poistoleikkauksia tekevän terveydenhuollon ammattihenkilön ammatillisen osaamisen tasoa. Jos leikkaus olisi toteutettu teknisesti asianmukaisesti, sappitiehyeen vaurio olisi voitu välttää.

Korvattiin

Potilaalle korvattiin sappitiehytvauriosta aiheutunut henkilövahinko.