Sivun alasivut:

Korvausten hakeminen

Voit hakea Potilasvakuutuskeskuksesta korvauksia sen jälkeen, kun olet saanut myönteisen korvauspäätöksen vahinkoilmoitukseesi.

Saat tarvittaessa apua korvaushakemuksen täyttämiseen korvauspäätöksessä mainitulta korvauskäsittelijältämme tai asiakaspalvelustamme. Potilasasiavastaavat (aiemmin potilasasiamiehet) neuvovat, miten korvausten hakemista koskeva asia voidaan panna vireille Potilasvakuutuskeskuksessa.

Sinulla on kaksi vaihtoehtoista tapaa tehdä korvaushakemus Potilasvakuutuskeskukselle:

  • sähköinen korvaushakemus verkkolomakeella
  • tulostettava ja postitettava korvaushakemus pdf-lomakkeella.

Valtakirja: Täysi-ikäinen potilas tai muu korvauksenhakija voi valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan vahinkoasiaa puolestaan. Tällöin valtuutettu kirjautuu sähköiseen palveluun omilla pankkitunnuksillaan ja täyttää korvaushakemuksen. Mukaan on liitettävä potilaan tai muun korvauksenhakijan allekirjoittama valtakirja: Valtakirja vahinkoasian hoitamiseen

Minkä korvaushakemuksen valitsen?

Käytössämme on useita korvaushakemuslomakkeita. Valitse oikea lomake hakemasi etuuden tai kustannuksen mukaan. Lomakkeet avautuvat uuteen välilehteen.

Täytä joko sähköinen lomake tai tulostettava pdf-lomake. 

HUOM! Lomakkeen lähettämisen jälkeen käyttämällesi verkkosivulle tulee kuittaus lomakkeen vastaanottamisesta. Siinä vaiheessa voit halutessasi tallentaa tai tulostaa lähettämäsi lomakkeen itsellesi talteen. Lomakkeen vastaanottamisesta ei lähetetä erikseen esimerkiksi sähköpostia tai tekstiviestiä.

Korvaushakemus potilasvahingosta, sähköinen lomake
Korvaushakemus potilasvahingosta, tulostettava pdf-lomake

  • Käytä lomaketta, kun haet korvausta potilasvahingosta aiheutuneista sairaanhoidon kustannuksista, matkakuluista, lääkkeistä, muista ylimääräisistä kustannuksista tai haet hoitotukea tai vaatelisää.
  • Lomakkeen tiedoilla arvioimme myös kivun ja säryn sekä muun tilapäisen haitan ja pysyvän haitan korvauksia.

Korvaushakemus potilasvahingosta aiheutuneesta ansionmenetyksestä, sähköinen lomake
Korvaushakemus potilasvahingosta aiheutuneesta ansionmenetyksestä, tulostettava pdf-lomake

  • Käytä lomaketta, kun potilasvahinko aiheuttaa työkyvyttömyyttä ja ansionmenetystä.

Korvaushakemus potilasvahingosta johtuvasta kuolemantapauksesta, sähköinen lomake
Korvaushakemus potilasvahingosta johtuvasta kuolemantapauksesta, tulostettava pdf-lomake

  • Käytä lomaketta, kun potilasvahingosta aiheutuu kuolemantapaus ja haet korvausta hautaamiseen liittyvistä kustannuksista.

Perhe-eläkehakemus, sähköinen lomake
Perhe-eläkehakemus, tulostettava pdf-lomake

  • Käytä lomaketta, kun potilasvahingosta aiheutuu kuolemantapaus ja menehtyneen puoliso tai lapsi hakee korvausta tarpeellisen elatuksen menetyksestä.

Ammatillisen kuntoutuksen korvaushakemus, sähköinen lomake
Ammatillisen kuntoutuksen korvaushakemus, tulostettava pdf-lomake

  • Tällä korvaushakemuslomakkeella voit hakea korvausta ammatillisesta kuntoutuksesta aiheutuneista kustannuksista sen jälkeen, kun Potilasvakuutuskeskus on antanut myönteisen korvauspäätöksen ammatillisen kuntoutuksen korvattavuudesta.

Korvaushakemuslomakkeen liitteet

Mitä liitteitä lomakkeen mukana tulee lähettää? Tarkista lomakkeelta, tuleeko hakemuksen mukana lähettää laskuja tai muita selvityksiä. Lue tästä ohjeet liitteiden lähettämiseen.