Epäilet potilasvahinkoa

Jos epäilet potilasvahinkoa, tee ensimmäiseksi Potilasvakuutuskeskuksen verkkotesti, jonka avulla selvität, voiko tapaukseesi soveltaa potilasvahinkolakia.

Potilasvakuutuskeskuksen verkkotesti

Minkälaisesta vahingosta voi saada korvauksia?

Potilasvakuutuskeskus korvaa hoidon yhteydessä syntyneen henkilövahingon, jos kokenut ammattilainen olisi voinut välttää vahingon tekemällä jotain toisin ja jos muut potilasvahingon edellytykset täyttyvät.

Myönteinen ratkaisu

Minkälaisesta vahingosta ei saa korvauksia?

Potilasvakuutuksesta ei korvata läheskään kaikkia terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneita ikäviä seurauksia. Joskus hoidon tai toimenpiteen lopputulos ei ole odotusten mukainen, vaikka kaikki olisi tehty parhaan taidon ja tietämyksen mukaan. Potilasvahinkona ei korvata sitä, että hyvää lopputulosta ei hyvästä hoidosta huolimatta saavuteta.

Lisäksi potilasvakuutuksesta ei korvata puutteellista toimintaa tai esim. virheellistä diagnoosia, ellei siitä aiheudu henkilövahinkoa.

Kielteinen ratkaisu