Terveydenhuollon töissä tulee olla potilasvakuutus myös sosiaalialalla

Potilasvakuutuskeskus (PVK),
22.2.2024 | Tiedote

Sosiaalialalla työskentelevät terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat potilasvakuutuksen, mikäli heidän työhönsä kuuluu terveyden- tai sairaanhoidollisia toimenpiteitä. Vakuutusturva on tärkeä sekä ammattilaisten että potilaiden kannalta.

Jokaisella terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa harjoittavalla on oltava vakuutus potilasvahinkojen varalta. Potilasvakuutus otetaan potilasvakuutusta harjoittavasta vakuutusyhtiöstä, ja vakuutuksen ottamisesta vastaa työnantaja. Itsenäisen ammatinharjoittajan ja yrittäjän on huolehdittava vakuutusturvastaan itse. 

Potilasvakuutusta ei tarvita, jos tarjotaan pelkästään muita kuin terveyden- ja sairaanhoidollisia palveluja, esimerkiksi sosiaalitoimen alaan kuuluvia palveluja. Näitä ovat muun muassa kotipalvelut, vammaispalvelut, lastensuojelu ja päihdehuolto. 

Sosiaalihuollon yksiköissä tarjotaan yleensä lähinnä asumispalveluja, ei terveyden- ja sairaanhoidon palveluja. Jos henkilökuntaan kuitenkin kuuluu terveydenhuollon ammattihenkilöitä, esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoidollisia toimenpiteitä tekeviä sairaanhoitajia, toiminta kuuluu vakuuttaa potilasvakuutuslain mukaisesti.  

- Potilasvakuutus pitää olla esimerkiksi vanhusten palvelukodilla, jossa terveydenhuollon ammattihenkilö huolehtii vaikkapa asukkaan lääkityksestä tai haavanhoidosta. Vakuuttamisvelvollisuus voi tulla vahingon sattuessa kalliina yllätyksenä: vakuutuksen joutuu maksamaan takautuvasti jopa viideltä edelliseltä vuodelta, ja lisäksi maksettavaksi tulee rangaistuksen luonteinen laiminlyöntimaksu, Potilasvakuutuskeskuksen johtaja Minna Plit-Turunen kertoo. 

Potilaan jokapäiväisessä elämässä avustaminen ei ole terveyden- ja sairaanhoitoa, vaikka avustamisesta huolehtisi terveydenhuollon ammattihenkilö. Tällaiseen toimintaan potilasvakuutusta ei myönnetä, eikä näissä toiminnoissa sattuvia vahinkoja korvata potilasvakuutuksesta, vaikka yksikössä olisi voimassa vakuutus terveyden- ja sairaanhoidollisia toimenpiteitä varten. 

Potilasvakuutuskeskus (PVK) toimii potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten turvana ja tuottaa potilasvahingoista tietoa terveydenhuollon ja vakuutusyhtiöiden toiminnan sekä potilasturvallisuustyön tueksi. Keskuksen jäseniä ovat kaikki Suomessa potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt.

PVK käsittelee kaikki terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat potilasvahinkoilmoitukset Suomessa. PVK ratkaisee potilasvahinkoja koskevan lainsäädännön perusteella, onko kyseessä korvattava potilasvahinko, ja maksaa korvaukseen oikeutetulle lain mukaiset korvaukset.

Lisätietoja:

Potilasvakuutuskeskus, johtaja Minna Plit-Turunen, p. 040 450 4632

Potilasvakuutuskeskus, viestintä, p. 040 450 4700, viestinta(@)vakuutuskeskus.fi