Potilasvahinkoilmoitus

Voit hakea korvausta potilasvakuutuksesta tekemällä kirjallisen vahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukseen.

Tutustu huolella vahinkoilmoituksen ohjeisiin ennen kuin täytät lomakkeen ja lähetät sen Potilasvakuutuskeskukseen. Tarvittaessa saat apua vahinkoilmoitukseen tekemiseen hoitopaikkasi potilasasiamieheltä tai sosiaalityöntekijältä. Tarkempia ohjeita vahinkoilmoituksen tekoon, esim. ohjeet sähköisen potilasvahinkoilmoituksen tekemiseen ja valtakirjan laatimiseen, on koottu verkkosivullemme, josta löytyy myös vahinkoilmoituksen tekijän muistilista.

Ohjeita potilasvahinkoilmoituksen tekemiseen

Määräaika vahinkoilmoituksen tekemiseen

Vahinkoilmoitus on tehtävä Potilasvakuutuskeskukselle kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahinkoa kärsinyt sai tiedon vahingosta tai hänen olisi pitänyt tietää siitä. Aika ei ala hoitohetkestä, vaan siitä kun vahinkoa kärsinyt ymmärsi tai hänen olisi pitänyt ymmärtää, että vahinko on seurausta terveyden- ja sairaanhoidosta.

Erityisestä syystä korvausta voi vaatia myöhemminkin. Viimeistään korvausta on kuitenkin haettava kymmenen vuoden kuluessa hoidosta, jos hoito on annettu 1.5.1999 tai sen jälkeen. Jos hoito on annettu ennen 1.5.1999 ehdoton vanhentumisaika on 20 vuotta. Jos ehdoton vanhentumisaika on kulunut umpeen, ilmoitusta ei oteta tutkittavaksi, vaikka tiedon vahingosta olisi saanut myöhemminkin.

Vahinkoilmoituksen tekijän muistilista

 • Lomake: Täytä potilasvahinkoilmoituksesi kohdat huolella ja täsmällisesti. Se nopeuttaa korvauskäsittelyä Potilasvakuutuskeskuksessa. Jos täytät lomakkeen käsin, kirjoita vastauksesi selkeällä käsialalla. 
 • Hoitopaikka: Ilmoita mahdollisimman tarkasti, missä hoitopaikassa tai vastaanotolla vahinko on aiheutunut. Kerro lisäksi, missä muualla olet ollut samasta syystä tutkimuksissa tai hoidossa joko ennen tai jälkeen ilmoitettavan vahingon ilmenemisen.
 • Ajankohta: Ilmoita myös mahdollisimman tarkasti päivämäärä tai ajanjakso, jolloin katsot vahinkoon johtaneen tutkimuksen tai hoidon tai niiden laiminlyönnin tapahtuneen.
 • Perusteet: Kerro omin sanoin, millaisesta henkilövahingosta ja millä perusteella haet korvausta. Korvauksen hakijana sinun ei tarvitse esittää lääketieteellisiä tai oikeudellisia perusteita korvaushakemuksellesi. On tärkeää, että ilmoituksestasi käy ilmi mahdollisimman hyvin, mistä asiassasi on kyse. Potilasvakuutuskeskus pyytää selvityksen annetusta hoidosta tai tutkimuksesta siitä hoitopaikasta, jossa ilmoitat vahingon tapahtuneen.
 • Omakanta: Potilasvakuutuskeskus ei pysty hakemaan tietojasi Omakanta-verkkopalvelusta. Kirjoita kaikki tiedot tapahtumasta vahinkoilmoitukseesi.
 • Allekirjoitus: Allekirjoita paperinen vahinkoilmoitus-lomake ennen kuin lähetät sen Potilasvakuutuskeskukseen. Sähköiseen vahinkoilmoitukseen ei tarvita erillistä allekirjoitusta, vaan kirjautuminen pankkitunnuksilla järjestelmään riittää. Muista lähettää sähköinen vahinkoilmoitus ennen kuin suljet verkkosivun.
 • Valtuutus: Täysi-ikäisenä voit valtuuttaa jonkun toisen hoitamaan asiaasi.
 • Liitteet: Älä liitä vahinkoilmoitukseen sairauskertomustietoja tai röntgenkuvien tallenteita. Potilasvakuutuskeskus hankkii asian käsittelemiseksi välttämättömät tiedot suoraan hoitopaikoista. 
 • Alaikäinen tai muuten vajaavaltainen henkilö: Alaikäisen tai muuten vajaavaltaisen henkilön puolesta vahinkoilmoituksen allekirjoittaa hänen edunvalvojansa. Alaikäisen edunvalvojia ovat yleensä hänen vanhempansa.
 • Kuolemantapaus: Jos potilas on kuollut, vahinkoilmoituksen voi tehdä ja allekirjoittaa kuolinpesän osakas tai muu läheinen, jolle potilaan kuolemasta on tosiasiallisesti aiheutunut taloudellinen vahinko tai menetys.
 • Päätöksen jälkeen: Jos saat myönteisen korvauspäätöksen, muista toimittaa kustannuksia koskeva korvaushakemuksesi Potilasvakuutuskeskukseen. Hakemus on jätettävä viimeistään kolmen vuoden kuluttua päätöksen saamisesta.
 • Osoitteenmuutos: Potilasvakuutuskeskus lähettää vahinkoasiaa koskevan postin ilmoittamaasi postiosoitteeseen. Muista ilmoittaa mahdollisista osoitteenmuutoksistasi Potilasvakuutuskeskukseen.