Potilasvahinkoilmoitus

Vahinkoilmoitus tehdään kirjallisesti lähettämällä vahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle. Vahinko ilmoitetaan valmiilla lomakkeella, jonka voi täyttää PVK:n verkkosivulla. 

 • Voit täyttää ja lähettää ilmoituksen potilasvahingosta sähköisesti, jos sinulla on käytössäsi pankkitunnukset tai mobiilivarmenne. 
 • Jos haluat täyttää ilmoituksen paperilla ja toimittaa postitse, lomakkeen voi tulostaa verkkosivultamme tai sen voi pyytää hoitopaikan potilasasiamieheltä.

Potilasvahinkokorvauksen hakeminen on muistettava tehdä määräajassa eli kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahinko on tullut ilmi. Lue lisää määräajasta

Vahinkoilmoituksen tekijän muistilista

 • Lomake: Täytä potilasvahinkoilmoituksesi kohdat huolella ja täsmällisesti. Se nopeuttaa korvauskäsittelyä Potilasvakuutuskeskuksessa. Jos täytät lomakkeen käsin, kirjoita vastauksesi selkeällä käsialalla. 
 • Hoitopaikka: Ilmoita mahdollisimman tarkasti, missä hoitopaikassa tai vastaanotolla vahinko on aiheutunut. Kerro lisäksi, missä muualla olet ollut samasta syystä tutkimuksissa tai hoidossa joko ennen tai jälkeen ilmoitettavan vahingon ilmenemisen.
 • Ajankohta: Ilmoita myös mahdollisimman tarkasti päivämäärä tai ajanjakso, jolloin katsot vahinkoon johtaneen tutkimuksen tai hoidon tai niiden laiminlyönnin tapahtuneen.
 • Perusteet: Kerro omin sanoin, millaisesta henkilövahingosta ja millä perusteella haet korvausta. Korvauksen hakijana sinun ei tarvitse esittää lääketieteellisiä tai oikeudellisia perusteita korvaushakemuksellesi. On tärkeää, että ilmoituksestasi käy ilmi mahdollisimman hyvin, mistä asiassasi on kyse. Potilasvakuutuskeskus pyytää selvityksen annetusta hoidosta tai tutkimuksesta siitä hoitopaikasta, jossa ilmoitat vahingon tapahtuneen.
 • Omakanta: Potilasvakuutuskeskus ei pysty hakemaan tietojasi Omakanta-verkkopalvelusta. Kirjoita kaikki tiedot tapahtumasta vahinkoilmoitukseesi.
 • Allekirjoitus: Allekirjoita paperinen vahinkoilmoitus-lomake ennen kuin lähetät sen Potilasvakuutuskeskukseen. Sähköiseen vahinkoilmoitukseen ei tarvita erillistä allekirjoitusta, vaan kirjautuminen pankkitunnuksilla järjestelmään riittää. Muista lähettää sähköinen vahinkoilmoitus ennen kuin suljet verkkosivun.
 • Valtuutus: Täysi-ikäisenä voit valtuuttaa jonkun toisen hoitamaan asiaasi.
 • Liitteet: Älä liitä vahinkoilmoitukseen sairauskertomustietoja tai röntgenkuvien tallenteita. Potilasvakuutuskeskus hankkii asian käsittelemiseksi välttämättömät tiedot suoraan hoitopaikoista. 
 • Alaikäinen tai muuten vajaavaltainen henkilö: Alaikäisen tai muuten vajaavaltaisen henkilön puolesta vahinkoilmoituksen allekirjoittaa hänen edunvalvojansa. Alaikäisen edunvalvojia ovat yleensä hänen vanhempansa.
 • Kuolemantapaus: Jos potilas on kuollut, vahinkoilmoituksen voi tehdä ja allekirjoittaa kuolinpesän osakas tai muu läheinen, jolle potilaan kuolemasta on tosiasiallisesti aiheutunut taloudellinen vahinko tai menetys.
 • Päätöksen jälkeen: Jos saat myönteisen korvauspäätöksen, muista toimittaa kustannuksia koskeva korvaushakemuksesi Potilasvakuutuskeskukseen. Hakemus on jätettävä viimeistään kolmen vuoden kuluttua päätöksen saamisesta.
 • Osoitteenmuutos: Potilasvakuutuskeskus lähettää vahinkoasiaa koskevan postin ilmoittamaasi postiosoitteeseen. Muista ilmoittaa mahdollisista osoitteenmuutoksistasi Potilasvakuutuskeskukseen.

Jos epäilet potilasvahinkoa, tee ensin verkkotesti. Testin tekemällä saat arvion, voidaanko tapaukseesi soveltaa potilasvakuutuslainsäädäntöä eli kannattaako tehdä vahinkoilmoitus.

Tee ensin testi

Siirry täyttämään vahinkoilmoituslomake