Sivun alasivut:

Myönteinen ratkaisu

Kun vahinkoasia on tutkittu ja valmis ratkaistavaksi, Potilasvakuutuskeskus tekee kirjallisen korvauspäätöksen. Myönteinen ratkaisu tarkoittaa sitä, että vahinko täyttää potilasvahinkolain soveltamisedellytykset ja sille on korvausperuste.

Vahinkoilmoituksen saapumisesta korvauspäätöksen antamiseen kestää keskimäärin kahdeksan kuukautta. Noin puolet vahinkoilmoituksista pystytään ratkaisemaan puolen vuoden kuluessa ja noin 90 prosenttia vahinkoilmoituksista vuoden kuluessa vahinkoilmoituksen saapumisesta. 

Myönteinen korvauspäätös lähetetään vahinkoilmoituksen tekijälle, vakuutetulle ammatinharjoittajalle tai hoitoyksikölle sekä vakuutuksenottajalle.

Keskimäärin reilu neljäsosa ilmoitetuista vahinkotapauksista on korvattavia. Nämä tapaukset siirretään jatkokäsittelyyn potilasvakuutuksesta maksettavien korvausten selvittämiseksi. Tarkempaa tietoa korvauksenhakijalle on julkaistu Potilasvakuutuskeskuksen sivuilla.

Korvauksenhakija