Korona ja potilasvakuutus

Voiko koronasta saada korvausta potilasvakuutuksesta?

Koronavirusepidemia ei vaikuta korvausperusteisiin. Niitä sovelletaan epidemian aikana normaalisti sekä koronavirukseen liittyviin tapauksiin että muiden sairauksien ja vammojen hoitoon.

Korvattavuuteen vaikuttaa, täyttääkö tapaus jonkin laissa säädetyistä korvausperusteista. Ilmoituksen potilasvahingosta – liittyi se sitten koronaan tai muiden sairauksien hoitoon – voi aina tehdä, ja Potilasvakuutuskeskus ratkaisee selvitysten perusteella, onko kyseessä korvattava potilasvahinko.

Toimiiko Potilasvakuutuskeskus normaalisti koronavirusepidemian aikana?

Potilasvakuutuskeskus toimii normaalisti myös poikkeusolojen aikana. Varmistaaksemme korvauskäsittelyn jatkumisen olemme minimoineet lähikontaktit, ja lähes koko henkilöstömme tekee tällä hetkellä etätyötä, lukuun ottamatta joitakin kirjepostin käsittelyyn liittyviä tehtäviä. Korvauskäsittelymme on kokonaan sähköistä ja toimii poikkeusoloissakin. Myös puhelinpalvelunumeromme toimivat normaalisti.

Muun muassa asiantuntijalääkärikokoukset järjestetään tällä hetkellä etäkokouksina. Osa lääketieteellisistä asiantuntijoistamme on nyt kiireisiä varsinaisessa lääkärintyössään koronan vuoksi, mikä voi hidastaa joidenkin yksittäisten asioiden käsittelyä. Se ei kuitenkaan olennaisesti vaikuta kokonaiskäsittelyaikaamme.

Selvitysten, kuten potilasasiakirjojen ja terveydenhuollon selvityksen, saanti voi koronatilanteen aikana kestää normaalia kauemmin. Tällä hetkellä olennaista viivettä ei kuitenkaan ole ollut havaittavissa.

Vahinkoilmoituksen voi tehdä turvallisesti kotoa käsin, kun täyttää sähköisen vahinkoilmoituslomakkeen. Nyt on siis hyvä aika oman potilasvahinkoasian hoitamiseen.

Minulle oli varattu aika sairaalaan leikkaukseen, mutta se peruttiin koronaepidemiaan varautumisen aikana. Olen joutunut kärsimään kivusta ja särystä pidempään kuin oli tarkoitus ja terveydentilani on odottaessa vain huonontunut. Saanko korvausta potilasvakuutuksesta?

Terveyden- ja sairaanhoidolliset resurssit vaikuttavat siihen, minkä tasoista hoitoa yhteiskunnassa voidaan antaa. Potilasvahinkona ei korvata sellaista henkilön terveydentilan huononemista, jonka hoitamatta jääminen johtuu pelkästään terveydenhuollon rajallisista voimavaroista, jos resurssienjako ja toiminta muutoin ovat olleet hyväksyttävällä tasolla ja esimerkiksi hoidon kiireellisyys on oikein arvioitu.

Voit tehdä asiastasi potilasvahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukseen. Arvioimme selvitysten perusteella, onko hoidontarpeesi arvioitu oikein, kun huomioidaan käytettävissä olleet terveydenhuollon resurssit.

Sain koronarokotteesta haitallisia seurauksia, kuten kuumetta, yskää, nuhaa tai muita virustaudin oireita tai ihottumaa. Voinko hakea ja saada korvausta potilasvakuutuksesta?

Asianmukaisesti määrätyn ja annetun lääkkeen haittavaikutuksia ei korvata potilasvahinkoina, vaan ne voivat tulla korvattaviksi Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön myöntämän vapaaehtoisen lääkevahinkovakuutuksen perusteella. Korona-infektioon käytetyn rokotteen haittavaikutuksia ei korvata potilasvakuutuksesta.

Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiö (sivusto avautuu uuteen välilehteen)

Sain koronavirustartunnan hoivakodissa. Korvaako potilasvakuutus?

Potilasvahinkona voidaan korvata ainoastaan terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutunut henkilövahinko. Vanhustenhoidon ja kotipalveluiden pääasiallinen tarkoitus on potilaan valvonta, avustaminen, hoivaaminen ja muu tukeminen eikä sitä lähtökohtaisesti voida pitää terveyden- ja sairaanhoitona. Hoivakodissa hoivahenkilöstöltä tai toiselta potilaalta saatu koronavirustartunta ei ole aiheutunut terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä eikä se kuulu potilasvahinkolain soveltamisalan piiriin.

Jos taas on osoitettavissa, että tartunta on todennäköisesti saanut alkunsa hoivakodissa tehdyn lääketieteellisen hoitotoimenpiteen yhteydessä, tapaukseen voidaan soveltaa potilasvakuutuksen infektiopykälää, ja asia voidaan ottaa Potilasvakuutuskeskuksen arvioitavaksi.

Sain koronavirustartunnan sairaalan vuodeosastolla. Korvaako potilasvakuutus?

Potilasvakuutuksesta voidaan korvata tutkimuksen tai hoidon yhteydessä todennäköisesti alkanut infektio, jos se arvioidaan laadultaan sellaiseksi, ettei potilaan tule sitä hoidon seurauksena sietää. Korvattavuuden arvioinnissa otetaan huomioon toisaalta hoidon, toisaalta hoitamattomuuden riskit. Mitä vaikeampi hoidettava sairaus tai vamma on ja mitä suurempi infektioriski hoitoon liittyy, sitä vakavampi tulee infektiosta aiheutuvan vahingon olla, jotta se oikeuttaisi korvaukseen.

Vuodeosastolla oleskelun aikana saadusta infektiosta, kuten koronavirusinfektiosta, voi hakea korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta. Korvattavuus arvioidaan Potilasvakuutuskeskuksessa ns. siedettävyysarvioinnin perusteella.

Selvitykseni Potilasvakuutuskeskukselle viivästyy koronaepidemian aikana. Miten toimin?

Jos sinun on toimitettava Potilasvakuutuskeskukseen selvityksiä, joihin tarvitaan esim. lääkärinlausunto, etkä saa koronaepidemian vuoksi lääkäriaikaa tai aika lykkääntyy, ole yhteydessä asiakaspalveluumme. Selvityksen hankkimiseen voi yleensä saada lisäaikaa.