Sivun alasivut:

Potilasvakuuttaminen

Potilasvakuutuslain toimeenpanosta vastaavat Potilasvakuutuskeskus (PVK) ja potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt. PVK on potilasvakuutuksen toimeenpanon ja kehittämisen yhteiselin. Potilasvakuutuslain mukaista vakuutustoimintaa harjoittavat vakuutusyhtiöt kuuluvat jäsenenä PVK:een ja vastaavat sen toiminnasta aiheutuvista kustannuksista.

Potilasvakuutus otetaan 1.1.2021 alkaen aina potilasvakuutusta harjoittavasta vakuutusyhtiöstä. Potilasvahinkojen korvaustoiminnan hoitaa aina PVK ja potilasvahinkokorvaukset perustuvat lakiin, joten potilasvakuutus on vakuutusturvan sisällön osalta kaikilla vakuutusyhtiöillä samanlainen. Jokainen vakuutusyhtiö vastaa itsenäisesti myöntämiensä potilasvakuutusten hinnoittelusta ja vakuutusmaksun määräämisestä.