Potilaan muu oikeusturva

Vahingonkorvauslaki ja tuotevastuulaki

Potilaalla saattaa olla oikeus saada aiheutuneista vahingoista korvausta hoidon antajalta ja tuotteen, kuten proteesin osalta myös tuotteen valmistajalta tai maahantuojalta.

Keskeisimmät vahinkojen korvaamista koskevat lait ovat vahingonkorvauslaki ja tuotevastuulaki. Näiden vaihtoehtojen selvittäminen jää potilaan omalle vastuulle. Käytännössä tällaiset tilanteet ovat harvinaisia.

Hoidon yhteydessä aiheutuneesta esinevahingosta, kuten asusteiden, irtoproteesien tai silmälasien rikkoutumisesta tai katoamisesta, voi hakea korvausta vahingon aiheuttajalta.

Kuluttajansuojalaki ja kuluttajariitalautakunta

Kuluttajansuojalakia sovelletaan tavaroiden ja palvelujen virheellisyyksiin. Edellytyksenä on, että sopimus on tehty elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä. Julkiseen terveydenhuoltoon ei yleensä sovelleta kuluttajansuojalakia. Asiakkaalla saattaa esimerkiksi olla oikeus vaatia optikolta silmälasien kaupan purkua niissä olleen laatuvirheen takia.

Vakuutukset

Potilaalla saattaa olla oikeus korvaukseen esineille sattuneista vahingoista omasta kotivakuutuksesta tai hoidon antajan vastuuvakuutuksesta. Henkilövahingoista korvausta voi saada omasta tapaturmavakuutuksesta, sairausvakuutuksesta tai hoidon antajan vastuuvakuutuksesta.

Liikennetapaturman tai työtapaturman hoidon yhteydessä aiheutuneista potilasvahingoista korvausta voi saada liikennevakuutuksesta tai työtapaturmavakuutuksesta. Neuvoa vakuutusasioissa antaa Vakuutus- ja rahoitusneuvonta.