Sairaanhoitokulut

Potilasvakuutuksesta korvataan vahingon aiheuttamat tarpeelliset ylimääräiset sairaanhoitokulut. Korvattavaksi voivat tulla esimerkiksi vahingosta aiheutuneet ylimääräiset hoitopäivä- ja poliklinikkamaksut, lääkärinpalkkiot, vahingosta aiheutunut kotisairaanhoito ja laboratoriotutkimukset sekä lääkekulut. Jos terveydenhuollon apuvälineitä myöntävä taho pitää apuvälinettä tarpeellisena, voidaan korvata myös apuvälinekustannuksia. Potilasvakuutuksesta voidaan korvata vahingosta aiheutuvaa fysioterapiaa ja muuta lääkinnällistä kuntoutusta, jos tarpeellista kuntoutusta ei järjestetä julkisessa terveydenhuollossa tai Kelan kautta.

Julkisen terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä sattuneesta vahingosta aiheutuvat sairaanhoitokustannukset korvataan julkisen sairaanhoidon kustannustason mukaisesti, ellei poikkeustapauksessa ole erityistä lääketieteellistä perustetta yksityisten terveydenhoitopalveluiden käyttämiseen. Arviointi tehdään aina tapauskohtaisesti.

Korvauksenhakijan tulee maksaa potilasvahingosta aiheutuneet kustannukset ensin itse ja esittää sen jälkeen kustannuksista selvityksen keskukselle. Potilasvakuutuskeskukselle ei saa toimittaa maksamattomia laskuja, ellei keskus ole antanut maksusitoumusta korvattavaan hoitoon etukäteen.

Jos vahinkoa kärsinyt on saanut kustannusten korvauksia muusta vakuutuksesta tai sosiaalivakuutuksesta, ei korvauksia voida maksaa hänelle potilasvakuutuksesta uudelleen.