Tilapäinen haitta (kipu ja särky)

Tilapäisen haitan korvauksella hyvitetään vahinkoa kärsineelle potilasvahingosta aiheutuva ylimääräinen kipu ja särky ja muu epämukavuus. Korvaus tilapäisestä haitasta maksetaan objektiivisesti havaittavien ja henkilövahinkoon liittyvien seikkojen perusteella. Vahinkoa kärsineen omilla, subjektiivisilla tuntemuksilla ei ole pääsääntöisesti merkitystä tilapäisen haitan arvioinnissa.

Korvauksen määrään vaikuttavat mm. vamman tai sairauden vaikeusaste, toipumisaika, tehdyt hoitotoimenpiteet ja sairaalahoidon tarve.

Korvausta tilapäisestä haitasta maksetaan vahingon ilmenemisestä terveydentilan vakiintumiseen eli siihen saakka, kun vammat ovat parantuneet tai vammoihin ei ole enää odotettavissa muutosta.