Infektiot

1) Akillesjännevaurion jälkeinen leikkaushoito ja infektio

Potilas sai akillesjännevaurion venytysvamman seurauksena. Jänne korjattiin leikkauksella ja leikkauksen jälkeen jalka kipsattiin. Pian leikkausalueelle kehittyi infektio. Potilas joutui olemaan sairaalahoidossa suonensisäisessä antibioottihoidossa kaksi viikkoa ja leikkausalueelle tehtiin ihonsiirtoleikkaus. Toimenpiteen jälkeen infektioalue rauhoittui, eikä infektio ole vaikuttanut vaurioituneen akillesjänteen hoidon lopputulokseen.

Akillesjänteen vaurion korjaus leikkaamalla oli lääketieteellisesti arvioituna aiheellinen toimenpide. Myös leikkauksen tekninen toteutus oli asianmukainen. Leikkauksen yhteydessä varauduttiin infektioon antamalla leikkauksen aikainen infektiolta suojaava lääkitys. Tästä huolimatta leikkausalueelle tullut infektio ei ollut vältettävissä.

Infektiosta aiheutuneen vahingon korvattavuutta arvioidaan ottamalla huomioon infektion ennakoitavuus, tutkittavana tai hoidettavana olleen sairauden tai vamman laatu ja vaikeusaste sekä infektiosta aiheutuneen vamman vakavuus ja potilaan muu terveydentila.

Akillesjännealueen toimenpiteisiin liittyy kohonnut riski saada leikkausalueen infektioita. Tässä tapauksessa infektio saatiin rauhoittumaan antibioottihoidolla ja ihonsiirreleikkauksella, eikä infektiolla ollut vaikutusta hoidon lopputulokseen.

Ei korvattu

Kyseessä ei ollut korvattava potilasvahinko.

2) Polven eturistisidekorjauksen jälkeinen infektio

Potilaalle tehtiin polven eturistisiteen jännerepeämän vuoksi korjausleikkaus tähystämällä ja samalla repeytynyt jänne korvattiin jännesiirteellä. Leikkauksen jälkeen polven alueelle tuli infektio, jonka vuoksi potilas joutui suonensisäiseen antibioottihoitoon sairaalaan ja leikkausalueelle tehtiin useita huuhteluja ja puhdistuksia kolmen viikon aikana. Tästä huolimatta jännesiirre menetettiin ja myöhemmin jouduttiin tekemään uusi leikkaus. Polven toiminnallisuus jäi epätyydyttäväksi.

Potilaalle tehty polven tähystystoimenpide ja siinä asennettu jännesiirre olivat lääketieteellisesti arvioiden aiheellisia. Leikkauksen tekninen toteutus oli asianmukainen. Aiheutunut infektio ei ollut vältettävissä.

Infektiosta aiheutuneen vahingon korvattavuutta arvioidaan ottamalla huomioon infektion ennakoitavuus, tutkittavana tai hoidettavana olleen sairauden tai vamman laatu ja vaikeusaste sekä infektiosta aiheutuneen vamman vakavuus ja potilaan muu terveydentila.

Polven tähystysleikkauksiin muutoin terveellä potilaalla ei liity merkittävää riskiä saada infektio leikkauksen jälkeen. Tässä tapauksessa hoidosta aiheutui tarve puhdistusleikkauksille ja alkuperäisen hoidon lopputulos menetettiin. Korjausleikkauksen jälkeenkään tulos ei ollut kaikilta osin hyvä ja potilaalle aiheutui tästä pysyvä haitta.

Korvattiin

Kyseessä oli korvattava infektiovahinko.