Ortopedia: tekoniveltoimenpiteet

1) Lonkan tekonivelen sijoiltaanmeno, väärät tekonivelosat

Potilaalle tehtiin kivuliaan lonkan nivelrikon vuoksi lonkan tekonivelleikkaus. Potilas ei toipunut leikkauksesta normaalisti, sillä lonkkanivel meni pois paikaltaan useita kertoja. Potilaalle tehtiin röntgentutkimus, jonka perusteella tekonivelen varsiosan todettiin olevan liian lyhyt. Tehtiin uusintaleikkaus, jossa lyhyt tekonivelen varsi vaihdettiin oikean mittaiseksi. Tämän jälkeen sijoiltaanmeno-ongelmat lakkasivat.

Lonkan tekonivelleikkaus oli lääketieteellisesti arvioiden aiheellinen toimenpide nivelrikon hoitamiseksi. Leikkauksen teknisessä toteutuksessa ei saavutettu tekonivelleikkauksia tekevän terveydenhuollon ammattihenkilön ammatillisen osaamisen tasoa, kun leikkauksessa valittiin liian lyhyt tekonivelen varsiosa.

Korvattiin

Potilaalle korvattiin tekonivelen sijoiltaanmenoista ja uusintaleikkauksesta aiheutunut henkilövahinko.

2) Lonkan tekonivelleikkaus, sijoiltaanmenot

Potilaalle tehtiin kivuliaan lonkan nivelrikon vuoksi tekonivelleikkaus. Pian leikkauksen jälkeen lonkka meni sijoiltaan. Alkuun lonkka saatiin vetämällä paikalleen, mutta toistuvien sijoiltaan menojen vuoksi jouduttiin uusintaleikkaukseen. Tehdyissä röntgentutkimuksessa ja uusintaleikkauksessa todettiin, että alkuperäisen tekonivelen osat olivat asianmukaiset. Lonkka jäi edelleen kivuliaaksi uusintatoimenpiteenkin jälkeen.

Lonkan tekonivelleikkaus oli lääketieteellisesti arvioiden aiheellinen toimenpide. Leikkauksen tekninen toteutus oli asianmukainen ja valitut lonkan tekonivelen osat olivat asianmukaiset. Lonkan sijoiltaanmenon syy ei ollut varmuudella pääteltävissä. Se johtui tässä tapauksessa mahdollisesti lonkan alueen heikentyneistä lihasrakenteista. Tähän osasyynä on ollut leikkaus, joka on tehty hyväksytyllä menetelmällä asianmukaisesti ja vain vähän pehmytkudoksia vaurioittaen.

Ei korvattu

Seuraus ei ollut asianmukaisesti toteutetusta hoidosta huolimatta vältettävissä. Kyseessä ei ollut potilasvahinkolaissa tarkoitettu korvattava henkilövahinko.

3) Polven kivut tekonivelleikkauksen jälkeen

Potilaalle tehtiin polven tekonivelleikkaus polven kuluman ja nivelrikon vuoksi. Leikkauksen jälkeen polveen jäi edelleen kipuja kuntoutuksesta ja aktiivisesta liikkumisesta huolimatta. Potilaalle tehdyissä tarkemmissa tutkimuksissa ei löydetty syytä polven kipuihin.

Potilaalle tehty polven tekonivelleikkaus oli ollut lääketieteellisesti arvioiden aiheellinen. Käytettävissä olevan selvityksen perusteella leikkauksen tekninen toteutus oli asianmukainen. Kipujen jatkuminen ei todennäköisesti johtunut tehdystä leikkaustoimenpiteestä.

Ei korvattu

Potilasvahinkona ei pidetä sitä, että asianmukaisella hoidolla ei saavuteta toivottua hoitotulosta. Potilaan tapauksessa kivutonta lopputulosta ei saavutettu asianmukaisesti annetusta hoidosta huolimatta. Kysymyksessä ei kuitenkaan ollut potilasvahinkolaissa tarkoitettu korvattava henkilövahinko.

4) Polven tekonivelleikkaus, sementtijäämä nivelessä

Potilaalle oli aiemman liikenneonnettomuuden jälkeen kehittynyt polveen nivelrikkoa, jonka vuoksi polveen tehtiin tekonivelleikkaus. Leikkauksen jälkeen polvi jäi poikkeavan kivuliaaksi. Tarkemmissa tutkimuksissa huomattiin, että polven nivelen sisään oli jäänyt sementtikappale. Sementtipala poistettiin uusintatoimenpiteessä.

Polven tekonivelleikkaus oli lääketieteellisesti arvioiden aiheellinen polven nivelrikon hoitamiseksi. Polven tekonivelleikkauksen jälkeen polvi voi jäädä kivuliaaksi asianmukaisesta leikkauksen toteutuksesta huolimatta. Potilaan kipujen syy on kuitenkin ainakin osaltaan ollut polven alueelle jäänyt sementtijäämä, joka olisi tullut huomata leikkauksen aikana ja poistaa.

Leikkauksen teknisessä toteutuksessa ei tältä osin saavutettu tekonivelleikkauksia tekevältä terveydenhuollon ammattihenkilöltä edellytettävää ammatillisen osaamisen tasoa, joten kyseessä oli korvattava potilasvahinko.

Korvattiin

Potilaalle korvattiin uusintatoimenpiteestä aiheutunut henkilövahinko.