Vahingosta viisastuu - potilasvahingot osana potilasturvallisuustyötä

Potilasvakuutuskeskus (PVK),
18.1.2024 | Tiedote

Potilasvahingoista voi ja pitää oppia. Potilasvahinko tulisi ensisijaisesti nähdä mahdollisuutena tunnistaa toimintatapojen heikkouksia ja korjata niitä. Jokaisen vahinkotapahtuman yhteydessä on tärkeää tutkia, löytyykö taustalta syitä, joiden huomiointi voi vähentää vahinkoja tulevaisuudessa. Tuore ohjeistus kannustaa terveydenhuollon ammattilaisia oppimaan potilasvahingoista ja niiden taustalla piilevistä syistä. 

Ohjeen potilasturvallisuuden tukemiseksi terveydenhuollossa on laatinut Potilasvakuutuskeskus yhteistyössä Suomen Lääkäriliitto ry:n ja Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) kanssa. Ohjeen tarkoituksena on tarjota tukea terveydenhuollon organisaatioiden potilasturvallisuustyöhön niin, että potilasvahingot toimivat oppimisen välineenä. Kun vahinkojen systemaattisesta käsittelystä on yhteisesti sovittu, siitä tulee luonnollinen osa yksikön potilasturvallisuus- ja laatutyötä. Vahinkotilanne tarjoaa tilaisuuden työyhteisölle pohtia, miten toimintaa voidaan parantaa potilasturvallisuuden näkökulmasta. 

- Potilasturvallisuuden ja hoidon laadun kannalta on äärimmäisen tärkeää käydä säännöllisesti läpi potilasvahinkoja ja myös sattuneita läheltä piti -tilanteita syyllistämättä ja anonyymisti, jotta henkilöstö pääsee oppimaan niistä, ja päästään kehittämään organisaation toimintatapoja, Potilasvakuutuskeskuksen potilasturvallisuuslääkäri Morag Tolvi painottaa. 

Potilasturvallisuuden kannalta on tärkeää, että potilasvahinkoasiat käsitellään työyhteisössä rakentavasti ja syyllistämättä. Kaikki vahinkotapahtumaan osalliset on hyvä ottaa mukaan asian selvittelyyn. Samalla kehitetään ammattilaisten osaamista. Jos vahingot toistuvat, työnantajalla on velvollisuus puuttua tilanteeseen esimerkiksi toimintatapoja muuttamalla. Ohjeissa on huomioitu myös potilaasta ja tilanteessa mukana olleesta työntekijästä huolehtiminen.  

- On tärkeää, ettei työntekijää jätetä vahinkotilanteessa yksin, vaan esihenkilö selvittää, millaista tukea henkilö tarvitsee. Lisäksi on varmistettava tarvittaessa työntekijän osaaminen, järjestettävä koulutusta sekä sovittava konsultaatiokäytännöistä ja yhteisistä toimintamalleista, Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Janne Aaltonen muistuttaa.

Tutustu ohjeeseen

Potilasvakuutuskeskus (PVK) toimii potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten turvana ja tuottaa potilasvahingoista tietoa terveydenhuollon ja vakuutusyhtiöiden toiminnan sekä potilasturvallisuustyön tueksi. Keskuksen jäseniä ovat kaikki Suomessa potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt.  

PVK käsittelee kaikki terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat potilasvahinkoilmoitukset Suomessa. PVK ratkaisee potilasvahinkoja koskevan lainsäädännön perusteella, onko kyseessä korvattava potilasvahinko, ja maksaa korvaukseen oikeutetulle lain mukaiset korvaukset. 

Lisätietoja:  

Potilasvakuutuskeskus viestintä, 040 450 4700, viestinta(@)vakuutuskeskus.fi