Potilasasiavastaava

Hoitopaikassa on potilasta avustava potilasasiavastaava, joka antaa potilaalle tietoa tämän oikeuksista. Potilasasiavastaava ei ole Potilasvakuutuskeskuksen työntekijä eikä edustaja.

Potilasasiavastaavan yhteystiedot saat hoitopaikastasi. Myös hoitopaikan sosiaalityöntekijöiltä saat tietoja potilasvakuutuksesta.

Potilasasiavastaava - uudistus 1.1.2024 alkaen

Vuoden 2024 alusta lukien potilasasiamiehen nimike muuttui potilasasiavastaavaksi.

Potilasasiavastaavat toimivat hyvinvointialueilla ja hoitavat myös yksityisen terveydenhuollon potilasasiavastaavan tehtäviä. Valtio järjestää potilasasiavastaavien toimintaa puolustusvoimissa, vankiloissa ja valtion mielisairaaloissa.

Potilasasiavastaavan tehtäviin kuuluu neuvoa, miten potilasvahinkoa koskeva korvausvaatimus voidaan panna vireille Potilasvakuutuskeskuksessa. Potilasasiavastaavilla ei ole enää velvollisuutta avustaa potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä.  

Potilasasiavastaavat neuvovat myös, miten kantelu, oikaisuvaatimus, valitus, vahingonkorvausvaatimus, lääkevahinkoa koskeva korvausvaatimus tai muu potilaan terveydenhuollon oikeusturvaan liittyvä asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa. Tämän lisäksi potilasasiavastaavat neuvovat ja tarvittaessa avustavat terveydenhuoltoon tarkoitettujen muistutusten tekemisessä.