Lääketieteen tärkeimpiä periaatteita on olla vahingoittamatta potilasta - primum non nocere. Potilasturvallisuus tarkoittaa asianmukaisen ja oikea-aikaisen terveydenhoidon tuottamista niin, että potilas ei koe tarpeettomia haittoja hoidon seurauksena. 

Suomen ensimmäinen potilasturvallisuusstrategia julkaistiin vuonna 2009. Tämän jälkeen potilasturvallisuutta on entistä määrätietoisemmin kehitetty myös Suomessa. Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022-2026  pyrkii siihen, että Suomi on asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa vuonna 2026. Strategian kautta edistetään osallisuutta, turvallisuutta vahvistavia toimia ja turvallisuuskulttuurin johtamista Suomessa.

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen tehtävänä on koordinoida kansallisesti asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistä, suunnittelua, seurantaa ja arviointia. Se tuottaa toimintamalleja, uusia työkaluja ja suosituksia hyvinvointialueille, ammattilaisille, asiakkaille ja potilaille. Toiminta perustuu yhteistyöhön ja avoimeen tiedon jakamiseen.