Potilasturvallisuus

Potilasturvallisuudella tarkoitetaan terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaatioiden periaatteita ja toimintoja, joiden tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus. Se on asianmukaisen ja oikea-aikaisen terveydenhoidon tuottamista niin, että potilas ei koe tarpeettomia haittoja hoidon seurauksena. Potilasturvallisuus on yksi keskeinen terveydenhuollon laadun osa-alue.

Lääketieteen tärkeimpiä periaatteita on olla vahingoittamatta potilasta - primum non nocere. Potilasturvallisuustyön määrätietoinen kehittäminen sai vauhtia vuonna 1999 Yhdysvalloissa julkaistun To err is human -artikkelin myötä. Siinä Institute of Medicinen tutkijat toivat esille, kuinka inhimilliset virheet johtavat usein merkittäviin haittatapahtumiin. He myös esittivät keinoja parantaa potilasturvallisuutta. 

Suomen ensimmäinen potilasturvallisuusstrategia julkaistiin vuonna 2009. Tämän jälkeen potilasturvallisuutta on entistä määrätietoisemmin kehitetty myös Suomessa. Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022-2026  pyrkii siihen, että Suomi on asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa vuonna 2026. Strategian kautta edistetään osallisuutta, turvallisuutta vahvistavia toimia ja turvallisuuskulttuurin johtamista Suomessa.

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen tehtävänä on koordinoida kansallisesti asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistä, suunnittelua, seurantaa ja arviointia. Se tuottaa toimintamalleja, uusia työkaluja ja suosituksia hyvinvointialueille, ammattilaisille, asiakkaille ja potilaille. Toiminta perustuu yhteistyöhön ja avoimeen tiedon jakamiseen.