Henkilövahinko

Korvausta voidaan maksaa vain henkilövahingosta. Henkilövahingolla tarkoitetaan yleensä ruumiinvammaa, kuolemaa tai muuta henkilövahinkoa.

Lain näkökulmasta henkilövahinko voidaan määritellä potilaan fyysisen tai psyykkisen terveydentilan ohimenevänä tai pysyvänä heikentymisenä.

Henkistä kärsimystä ei voida korvata henkilövahinkona potilasvakuutuksesta.

1) Asiaton kohtelu

Terveyskeskuksen vuodeosastolla hoidettu potilas teki Potilasvakuutuskeskukselle vahinkoilmoituksen hoitajalta saamastaan asiattomasta kohtelusta, josta oli aiheutunut hänelle mielipahaa. Potilaan mukaan hoitaja oli käyttänyt loukkaavia nimityksiä ja käyttäytynyt potilasta kohtaan vihamielisesti.

Ei korvattu

Kyseessä ei voitu katsoa olevan potilasvahinkolaissa tarkoitettu henkilövahinko, joka olisi voitu korvata potilasvakuutuksesta.

2) Henkinen kärsimys

Syöpään menehtyneen potilaan poika haki korvausta potilasvakuutuksesta muun muassa sillä perusteella, että korvauksenhakijan heikossa kunnossa olleelle äidille ei olisi saanut kertoa tämän sairastavan levinnyttä, parantumatonta syöpää. Pojan käsityksen mukaan sairaudesta kertominen oli aiheuttanut äidille ylimääräistä henkistä kärsimystä hänen viimeisinä elinpäivinään.

Ei korvattu

Potilaalle ei kuitenkaan ollut aiheutunut potilasvahinkolain tarkoittamaa henkilövahinkoa, joten korvausta ei tullut maksettavaksi.