Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on osa johtamis- ja hallintojärjestelmää. Sisäisen tarkastajan tehtävänä on tukea organisaation tavoitteiden saavuttamista arvioimalla ja parantamalla systemaattisesti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja hallinnon prosesseja.

Sisäinen tarkastaja Jouni Väänänen

puh. 040 922 5527