Sivun alasivut:

Mikä on PVK?

Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti terveydenhuollon yhteydessä aiheutuneiden henkilövahinkojen korvaamisesta potilasvakuutuslainsäädännön mukaisesti. PVK edistää potilasturvallisuutta tekemällä tutkimusta, laskelmia ja tilastoaineistoa.

Potilasvakuutuskeskuksen jäseniä ovat kaikki potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. Järjestelmä on ollut lakisääteisenä vuodesta 1987 potilaiden ja hoitohenkilöstön turvana.

PVK on osa Vakuutuskeskus-ryhmää, jonka muut yksiköt ovat Liikennevakuutuskeskus, Ympäristövakuutuskeskus ja Lääkevahinkovakuutuspooli. Yhteistoiminta mahdollistaa resurssien tehokkaan käytön ja toimintaprosessien optimoinnin neljän vakuutuslajin kesken ja varmistaa siten synergiaetujen saavuttamisen.

Vakuutuskeskus (avautuu uuteen välilehteen)

Potilasvakuutuskeskuksen tehtävänä on

 • hoitaa keskitetysti potilasvakuutuksen korvaustoimen.
 • vastata potilasvahingosta, jos vakuutuksen ottaminen on laiminlyöty.
 • määrärä ja periä vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöneiltä korotettu vakuutusmaksu.
 • myöntää julkisen sektorin potilasvakuutuksia jäsenyhtiöiden lukuun.
 • edistää potilasturvallisuutta tekemällä tutkimuksia ja laskelmia sekä tuottamalla tilastoaineistoa.
 • huolehtia potilasvakuutuksen hoitamista koskevien sopimusten täytäntöönpanosta, sen vaatimista käytännön toimenpiteistä ja muista kehitystehtävistä.
 • tiedottaa potilasvakuutustoiminnasta.
 • toimia vakuutusyhtiöiden yhteistyöelimenä.
 • antaa jäsenyhtiöille potilasvahinkolakiin liittyviä ohjeita.

Ajalla 1.5.1987–30.4.1999 aiheutuneisiin vahinkoihin sovelletaan potilasvahinkolakia alkuperäisessä muodossaan. 1.5.1999 ja sen jälkeen annetusta terveyden- ja sairaanhoidosta aiheutuneet vahingot ratkaistaan uudistetun lain perusteella.
Potilasvahinkolaki muuttuu potilasvakuutuslaiksi 1.1.2021. Olemme koonneet tiedot olennaisita muutoksista sivullemme.

Potilasvakuutus 2021

Potilasvakuutuskeskuksen rahoitus: kassavirta ja vastuuvelka

Potilasvakuutuskeskuksen kassavirta muodostuu seuraavasti:

 • Potilasvakuutuskeskus tuottaa laskelmat ja hoitaa tilitykset vakuutusyhtiöille (varmuuslisä ja kulut). Kukin vakuuttaja vastaa kokonaisuudesta oman vastuuosuutensa mukaisesti.
 • PVK maksaa korvaukset potilasvahingon kärsineelle.
 • PVK perii sairaanhoitopiiriltä korvaukset, kulut (PVK ja vakuuttajat) ja varmuuslisän (2 % edellisistä).

Potilasvakuutuskeskuksen vastuuvelka muodostuu seuraavasti:

 • PVK tuottaa laskelmat ja hoitaa tilitykset vakuutusyhtiöille (velkakirja ja sitä vastaava korvausvastuu). Kukin vakuuttaja vastaa kokonaisuudesta oman vastuuosuutensa mukaisesti.
 • PVK arvioi korvausvastuun eli jo sattuneista vahingoista tulevaisuudessa maksettavat korvaukset ja kulut.
 • PVK pyytää sairaanhoitopiiriltä korottoman velkakirjan korvausvastuulle ja siihen lisätylle 2 %:n varmuuslisälle.

Potilasvakuutuskeskuksen rahoitusmalli (pdf, avautuu uuteen välilehteen)

Potilasvakuutuskeskuksen esittelyvideo