Potilasturvallisuutta ja potilasvakuutusta koskeva videosarja

Videot on tarkoitettu terveydenhuoltoalalla toimiville ja alaa opiskeleville. Videoilla on kerrottu perustiedot potilasvahinkoilmoituksesta ja sen käsittelystä sekä terveydenhuollon vaaratapahtumista ja potilasturvallisuuden parantamisesta.

Videoiden katselu tällä sivustolla edellyttää, että hyväksyt kohdistamisevästeet.
Videoita voi katsoa myös YouTubessa PVK:n kanavalla.

Kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten tulisi tuntea potilasvakuutusjärjestelmän peruspiirteet ja etenkin vahingoista oppimisen periaate.

Videot toimivat sekä itseopiskelumateriaalina että oppilaitoksissa opettajan työn tukena. Videot ovat noin 10 min pituisia ja ne on tekstitetty. Ne toimivat myös yksittäin katsottuina.

Video 1: Vaaratapahtumat terveydenhuollossa

 • Mikä on vaaratapahtuma, haittatapahtuma tai potilasvahinko?
 • Mitkä ovat potilaan valituskanavat vahingon satuttua?
 • Mitkä eri tahot tutkivat terveydenhuollon vaaratapahtumia?
 • Mikä on potilasasiavastaavan (ent. potilasasiavmies) rooli?

kesto: 9.49

Video 2: Potilasvakuutusjärjestelmän esittely

 • Miten potilasvahinkojen käsittely ja korvaaminen on Suomessa järjestetty?
 • Mikä Potilasvakuutuskeskus on ja mitä se tekee?
 • Paljonko vahinkoilmoituksia tehdään vuosittain? Kuinka paljon korvauksia maksetaan?

kesto: 8.15

Video 3: Potilasvahinkojen korvausperusteet

 • Millaisia ovat yleisimmät potilasvahingot?
 • Millä perusteella potilasvahinkoja korvataan?

kesto: 13.33

Video 4: Potilasvahinkoilmoituksen tekeminen ja asian käsittely

 • Miten potilasvahinkoilmoitus tehdään ja miten sen käsittelyprosessi etenee?
 • Millaisia kuluja ja haittoja korvataan?
 • Mihin päätöksestä voi valittaa?
 • Mitä Potilasvakuutuskeskuksen asiantuntijalääkärit tekevät?

kesto: 14.24

Video 5: Potilasturvallisuuden parantaminen vahingoista oppimalla

 • Mitä kuuluu hyvään potilasturvallisuuskulttuuriin?
 • Miten toimia potilasvahingon jälkeen?
 • Miten terveydenhuollon ammattilaista voi tukea vahinkoprosessissa?
 • Miten potilasturvallisuutta voidaan mitata ja miten tietoa käytetään potilasturvallisuuden edistämiseksi?

Kesto: 12:53