Koulutustilaisuudet

Lääkäripäivien kurssit ja vahinkoklinikat

Lääkäri 2021: Diagnoosi- ja hoitoviiveet - potilasturvallisuuden kasvava haaste

Lääkäri 2020: Potilasvahingot ja potilas-lääkärisuhde vahingon jälkeen. Vinkkejä vuorovaikutukseen ja virheistä oppimiseen -kurssi ja vahinkoklinikka

Lääkäri 2019: Konsultaatio päivystyksessä ja potilasturvallisuus -kurssi ja vahinkoklinikka

Lääkäri 2018: Tieto lisää potilasturvallisuutta: vahingosta oppia toimintaan

Lääkäri 2017: Vahinkoklinikka