Sivun alasivut:

PVK:n aineiston luovutus tutkimuskäyttöön

Potilasvakuutuskeskus hoitaa myös tehtäviä, jotka edistävät potilasvahinkojen ennaltaehkäisyä. PVK:lle on vuosien varrella kertynyt mittava lääketieteellinen aineisto, jota hyödyntämällä voidaan löytää keinoja esimerkiksi vahinkojen välttämiseen.

Potilasvakuutuskeskuksen aineistoa voidaan luovuttaa myös ulkopuolisille tutkijoille mm. lääketieteellisen tutkimuksen tekemistä varten.

Yksittäistapauksissa PVK voi antaa salassa pidettävistä asiakirjoista luvan tietojen saamiseksi tieteellistä tutkimusta, tilastointia ja viranomaisen suunnittelu- tai selvitystyötä varten (potilasvakuutuslaki 62 §, 56 § ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 28 §).

Tutkimusluvan myöntäminen

Tutkimuslupaa pyydetään PVK:lta kirjallisesti. Lupapyyntöön on liitettävä tutkimussuunnitelma ja kaikkien tutkijoiden vaitiolositoumukset. 

PVK antaa tutkimusluvasta kirjallisen päätöksen, josta ilmenevät lupaan liittyvät ehdot ja luvan voimassaoloaika sekä muutoksenhakuohjeet.

Lisätietoja:

Informaatioasiantuntija Saija Lehtinen puh. 040 450 4581

Korvauspäällikkö Elina Muukkonen puh. 040 450 4604

etunimi.sukunimi(@)vakuutuskeskus.fi