Korvattavat vahingot

Potilasvahinkolaki määrittelee kahdeksan erilaista vahinkotyyppiä, joista potilas voi saada korvausta. Korvausta voidaan maksaa vain niistä vahingoista, jotka kuuluvat johonkin lain määrittelemistä vahinkotyypeistä.

Suurin osa kielteisistä korvauspäätöksistä johtuu siitä, että aiheutunut vahinko ei ole ollut täysin asianmukaisesta hoidosta huolimatta vältettävissä, esimerkiksi sairauden tai vamman vaikean laadun vuoksi ei ollut mahdollista saavuttaa hyvää hoitotulosta.