Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tämä on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus, jonka tarkoituksena on helpottaa tietopyyntöjen tekemisessä Potilasvakuutuskeskukselle (PVK).

Asiakirjajulkisuuskuvaus koskee vain niitä asiarekistereitä, joiden mukaisissa asioissa PVK käyttää julkista valtaa. Näitä ovat potilasvakuutuslain (948/2019) perusteella PVK:n tehtäviin kuuluva korvausasioiden käsittely ja vakuutusmaksua vastaavan maksun laiminlyöntimaksun määräämisen valmistelu ja hakemuksen tekeminen Valtiokonttorille sekä päätöksen toimeenpanoon liittyvät toimet.

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste.

PVK:n korvaus- ja perintätoimeen liittyvät asiakirjat eivät ole julkisia, eikä niitä voi pyytää kuka tahansa. Asianosaisella on oikeus saada tietoa vain itseään koskevista asioista.

Tietopyynnön tekeminen

Voit pyytää vain itseäsi koskevia tietoja tai valtakirjalla toista henkilöä koskevia tietoja. Tietopyyntö tulee aina yksilöidä riittävän tarkasti siten, että vastaanottaja voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Tarvittaessa autamme pyynnön yksilöimisessä.

Toivomme tietopyynnön tekemistä ensisijaisesti käyttämällä alla olevaa Sähköinen asiointi korvausasioissa -lomaketta. Ohjeet lomakkeen käyttöön sivulla Yhteystiedot ja asiakirjojen lähettäminen.

Perintäasioiden osalta pyynnöt toivotaan ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen hyvike(at)vakes.fi

Jos käytössäsi ei ole suomalaisia pankkitunnuksia tai sähköpostia, voit soittaa asiakaspalveluumme numeroon 040 450 4590 arkisin klo 12-15. Tietopyynnön voi myös postittaa osoitteeseen Potilasvakuutuskeskus, PL 1, 00084 VAKUUTUSKESKUS tai jättää toimitilamme aulapalvelun työntekijöille Itämerenkatu 11-13, 00180 HELSINKI.

PVK voi periä maksun luovutettavista asiakirjoista, jos asianosainen pyytää niitä useammin kuin kerran vuodessa. Maksuna peritään 0,10 euroa sivulta ja postittamisesta aiheutuvat todelliset kustannukset.

Asiarekisterit ja tietoaineistot

PVK ylläpitää erillisiä asiarekisterejä vireille tulleista korvaus- ja perintäasioista, niiden käsittelyvaiheista sekä niihin liittyvistä asiakirjoista.

Korvausjärjestelmä Vanet sisältää tiedot vireille pannuista vahinkoasioista, asianosaisista, käsittelyvaiheista sekä vahinkoasiakirjoista. Tietoa asiarekisteristä haetaan vahinkonumerolla, asianosaisen henkilötunnuksella tai nimellä.

Perintäjärjestelmä Laima sisältää tiedot vireille pannuista perintäasioista, niiden käsittelyvaiheista sekä asiakirjoista. Tietoa asiarekisteristä haetaan pääsääntöisesti asianumerolla, asianosaisen henkilötunnuksella tai nimellä.

Asianosaisjulkisia tietoja sisältävistä asiarekistereistä ei luovuteta tietoja avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Lisätietoja

Tietosuoja Potilasvakuutuskeskuksessa

Potilasvakuutuskeskuksen yhteystiedot