Potilasvakuutuskeskuksen potilasturvallisuustyö

Potilasvakuutuskeskus toimii aktiivisesti potilasturvallisuuden parantamiseksi ja potilasvahinkojen ehkäisemiseksi.

Potilasvahinkoaineistot ja tutkimustoiminta

Potilasvahingoista on maksettu korvauksia Suomessa vuodesta 1987 alkaen. PVK:lle on kertynyt vuosien varrella mittava määrä potilasvahinkoihin liittyvää aineistoa, jota voidaan monella tapaa hyödyntää potilasturvallisuuden edistämisessä. Vuosittain julkaistavien tilastotietojen lisäksi PVK laatii teemaraportteja ajankohtaisista aiheista. Vahinkoaineisto on ainutlaatuinen tutkimusaineisto ja PVK edistää aineiston tutkimuskäyttöä. Lisätietoja näistä löytyy Tilastot ja julkaisut -osiosta.

Potilasvahinkoportti-verkkopalvelu

PVK on kehittänyt hyvinvointialueiden käyttöön Potilasvahinkoportti -verkkopalvelun, jossa hyvinvointialueiden johto ja potilasturvallisuuden asiantuntijat pääsevät tarkastelemaan omia vahinkotilastojaan.

Kaikki terveydenhuollon yksiköt voivat lisäksi pyytää PVK:lta tietoja omista potilasvahingoistaan. Tapahtuneisiin vahinkoihin perehtymällä on mahdollista tunnistaa keinoja, joilla potilasturvallisuutta voitaisiin parantaa.

Potilasturvallisuuden yhteistyö

PVK tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa potilasturvallisuuden edistämiseksi. Vierailemme terveydenhuollon yksiköissä, järjestämme koulutusta ja osallistumme keskusteluun myös sosiaalisessa mediassa.

PVK:lla työskentelee potilasturvallisuuslääkäri, jonka toimenkuvaan kuuluu potilasvahinkoja ennaltaehkäisevän työn koordinointi.