Potilasvakuutuskeskuksen potilasturvallisuustyö

Potilasvakuutuskeskukselle on kertynyt mittava määrä aineistoja ja asiantuntemusta potilasvahingoista ja terveydenhuollon toiminnasta. Haluamme omalta osaltamme tukea terveydenhuollon toimijoita potilasturvallisuuden parantamisessa.

Potilasvahinkoaineistot ja tutkimustoiminta

Potilasvahingoista on maksettu korvauksia Suomessa vuodesta 1987 alkaen. Potilasvakuutuskeskukselle on kertynyt vuosien varrella mittava määrä potilasvahinkoihin liittyvää aineistoa, jota voidaan monella tapaa hyödyntää potilasturvallisuuden edistämisessä. Vuosittain julkaistavien tilastotietojen lisäksi aineistosta tehdään jatkuvasti lääketieteellistä tutkimusta. Lisätietoja näistä löytyy Tilastot & tutkimukset -osiosta.

Potilasvahinkoportti-verkkopalvelu

PVK on kehittänyt sairaanhoitopiirien käyttöön Potilasvahinkoportti -verkkopalvelun, jossa sairaanhoitopiirit pääsevät tarkastelemaan omia vahinkotilastojaan.

Kaikki terveydenhuollon yksiköt voivat lisäksi pyytää PVK:lta tietoja omista potilasvahingoistaan. Tapahtuneisiin vahinkoihin perehtymällä on mahdollista tunnistaa keinoja, joilla potilasturvallisuutta voitaisiin parantaa.

Potilasturvallisuuden yhteystyö

PVK tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa potilasturvallisuuden edistämiseksi. Osallistumme mm. Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen toimintaan. Vierailemme terveydenhuollon yksiköissä, järjestämme koulutusta ja osallistumme keskusteluun myös sosiaalisessa mediassa.

PVK:lla työskentelee potilasturvallisuuslääkäri, jonka toimenkuvaan kuuluu potilasvahinkoja ennaltaehkäisevän työn koordinointi.