Potilasvakuutuskeskuksen johto

Johtoryhmä on yhteinen Vakuutuskeskuksen muiden yhteisöjen, joita ovat Liikennevakuutuskeskus, Ympäristövakuutuskeskus ja Lääkevahinkovakuutuspooli, kanssa.

Vakuutuskeskuksen johtoryhmä