Hoitolaitoksella on oltava potilasta avustava potilasasiamies, joka antaa potilaalle tietoa tämän oikeuksista ja avustaa tarvittaessa potilasta muistutuksen, kantelun tai vahinkoilmoituksen tekemisessä. Potilasasiamies ei ole Potilasvakuutuskeskuksen työntekijä eikä edustaja.

Potilasasiamiehen yhteystiedot saat hoitolaitoksesta. Myös hoitolaitosten sosiaalityöntekijöiltä saa tietoja potilasvakuutuksesta.

Potilaalla on yleensä oikeus tarkistaa tiedot, jotka hänestä on kirjattu potilasasiakirjoihin, ja oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Tarkistuspyyntö ja mahdollinen pyyntö virheellisten tietojen oikaisemiseksi lähetetään merkinnät tehneeseen hoitolaitokseen. Asiaa ei siis hoideta Potilasvakuutuskeskuksen kautta.

06.03.2015