Muina vahingosta aiheutuneina tarpeellisina kuluina voidaan korvata ylimääräisestä hoidosta aiheutuvia matkakuluja. Lisäksi voidaan maksaa:

  • Hoitotukea, jos vahinkoa kärsinyt tarvitsee kotihoidossa apua ns. henkilökohtaisissa toimissaan, kuten pukeutumisessa ja peseytymisessä.
  • Kohonneita kodinhoidon kustannuksia, jos vahinkoa kärsinyt tarvitsee apua raskaimmissa kodin töissä eikä taloudessa ole muita perheenjäseniä.
  • Vaatelisää, jos vahingon vuoksi tarpeelliset apuvälineet tai niiden käyttö aiheuttaa kotona asumisen aikana vaatteiden kulumista tai likaantumista.
06.03.2015